Nowy tabor, przystanki i pętle autobusowe.

Nowy tabor, przystanki i pętle autobusowe.

Ministerstwo transportu podpisało porozumienie z gminami Larnaka, Limassol i Nikozja w sprawie dokonania niezbędnych inwestycji w publiczny transport zbiorowy.

Memorandum zawiera zapisy o unowocześnieniu infrastruktury i dokonania niezbędnych inwestycji w transport publiczny na wyspie.

Cypryjskie gminy liczą, że dzięki podpisanemu porozumieniu sieć komunikacji miejskiej i międzymiastowej będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Już w tej chwili wprowadzono odpowiednie ulepszenia w infrastrukturę, jednak pracy Cypr ma nadal bardzo dużo.

Skomentuj