Mamy nowego Ambasadora!

Możemy poinformować oficjalnie, że Marek Szczepanowski jest nowym Ambasadorem RP na Cyprze

Marek Szczepanowski – desygnowany Ambasador RP w Republice Cypryjskiej złożył kopię listów uwierzytelniających na ręce Pani Kouli Sophianou – Dyrektor Protokołu w cypryjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Możemy więc oficjalnie napisać, że nowy Ambasador dotarł już na Cypr i zaczął pełnić swoje obowiązki, a my witamy na Wyspie Afrodyty.


W trakcie spotkania, poza oficjalnym wręczeniem dokumentów, doszło do rozmowy o relacjach polsko-cypryjskich. Obie strony podkreśliły wagę rozwijania stosunków bilateralnych oraz gotowość pracy na rzecz ich harmonijnego rozwoju.

A kim jest nowy Ambasador?

Marek Szczepanowski jest zawodowym dyplomatą, mianowanym urzędnikiem służby cywilnej oraz członkiem służby zagranicznej. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 2001 r. po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Jest on absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto ukończył m.in. szkolenia i staże organizowane przez ośrodki akademickie i instytucje administracji publicznej Kanady, Niemiec, Indii, Włoch i Singapuru.

Od początku pracy zawodowej, najpierw w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a potem w MSZ, zajmował się kwestiami dotyczącymi integracji i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, m.in. przygotowując spotkania międzynarodowe kierownictwa UKIE, a później reprezentując MSZ jako ekspert w spotkaniach dotyczących dyplomacji publicznej i kulturalnej. Podczas pobytów na placówkach zagranicznych MSZ pracował w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, jako radca w Wydziale Politycznym Ambasady RP w Rzymie oraz jako Zastępca Dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie, którym również okresowo kierował. W tym czasie otrzymał stopień dyplomatyczny Radcy – Ministra.

Po powrocie w 2010 r. do pracy w Centrali w Warszawie pełnił funkcje Zastępcy i Dyrektora Biura Archiwum i Zarządzania Informacją, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie i wdrożenie pierwszego w polskiej administracji publicznej systemu zarządzającego Elektronicznym Obiegiem Dokumentów, kierował pracami zespołu ds. nowej wizualizacji MSZ i placówek zagranicznych oraz koordynował reformę obiegu dokumentów niejawnych w MSZ.

Po powrocie z kolejnej placówki zagranicznej w 2018 r. objął funkcję Zastępcy, a następnie Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, którą sprawował m.in. w trakcie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, koordynując aktywność polskich placówek zagranicznych w tym zakresie.

Od kwietnia 2021 r. zajmował stanowisko Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ i odpowiadał za przygotowanie i realizację obsługi protokolarnej wizyt zagranicznych i spotkań międzynarodowych w Polsce przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz za zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.  

Ambasador Marek Szczepanowski zna języki angielski, włoski i niemiecki. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Jeszcze raz serdecznie witamy Pana Ambasadora na Cyprze!


Informacje i zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony internetowej Ambasady RP w Nikozji


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading