fbpx

Nowe programy wsparcia firm

Minister Pracy Zeta Emilianidou ogłosiła nowe plany wsparcia firm i osób bezrobotnych. Szczegóły tych programów możecie znaleźć w specjalnym druku opublikowanym przez Press Information Office (tutaj).

Podobnie jak w poprzednich fazach realizacji Planów Specjalnych, warunkiem wstępnym uczestnictwa dla każdego pracodawcy jest nie dokonywanie zwolnień z powodów finansowych lub z innych podobnych przyczyn, przy czym wysokość wsparcia udzielonego pracownikom wynosi 60% ich zarobku, maksymalnie 1214€ miesięcznie i co najmniej 360€. Ponadto, dla udziału pracodawców, których działalność nie jest pełni zawieszona, konieczne jest wykazanie, że następuje realny spadek ich obrotów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Postaramy się opisać nowe programy w skrócie.

Specjalny Plan Hoteli i Noclegów Turystycznych oraz Specjalny Plan Działalności Gospodarczej Branży Turystycznej

Oba Plany będą obowiązywały przez okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r., – wsparcie może otrzymać do 97% ogółu pracowników firm, które całkowicie zawieszą swoją działalność. Dodatkowo, jako ważny bodziec do utrzymania działalności gospodarczej, będzie można udzielić wsparcia nawet 90% załogi nadal funkcjonujących hoteli i bazy turystycznej, a także 65% innych firm związanych z branżą turystyczną. Zwłaszcza w przypadku biur podróży, wsparcie obejmuje do 80% całkowitej liczby pracowników lub do 100% w przypadku małych firm zatrudniających do trzech pracowników.

Wsparcie dla firm pracowników objętych obowiązkowym pełnym zawieszeniem

W celu wsparcia firm, które podlegają obowiązkowemu całkowitemu zawieszeniu na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia, a także przedsiębiorstwom, których działalność i obroty są w istotny sposób powiązane z firmami podlegającymi obowiązkowemu całkowitemu zawieszeniu dwa dodatkowe plany specjalne na okres od 1 listopada 2020 r. w zależności od okresu obowiązywania rozporządzeń Ministra Zdrowia. Przedmiotowe plany specjalne będą otwarte dla firm, których dotyczą zarządzenia o całkowitym zawieszeniu, w zależności od danych i zapewnią wsparcie od 97 do 100% pracowników, w zależności od wielkości firmy.
W powyższych Planach Specjalnych będą mogły również uczestniczyć firmy, które wykazały spadek obrotów o ponad 80% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ze względu na środki podjęte w celu zaradzenia pandemii i nie mają pełnego statusu. zawieszenie ich pracy.

Wsparcie dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej (wymienione w załączniku)

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej – wsparcie może uzyskać 50% pracowników, pod warunkiem zmniejszenia obrotów o ponad 40%.

Wsparcie dla bezrobotnych

Wypłata specjalnego zasiłku dla bezrobotnych jest również przedłużona o kolejne dwa miesiące. Innymi słowy, dotyczy to osób, które otrzymywały normalne bezrobocie przez pełny okres 6 miesięcy specjalny zasiłek dla bezrobotnych zostanie przedłużony do 31.12.2020 roku. Specjalny zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 500€.

Wsparcie dla samozatrudnionych

Zdecydowano również o dalszym wspieraniu niektórych kategorii osób samozatrudnionych, które w znacznym stopniu dotknęła pandemia, takich jak fotografowie, taksówkarze, pracownicy hoteli pod warunkiem, że ich obroty spadną w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ponad 40%. Zapewnione wsparcie odpowiada 60% ich dochodu zadeklarowanego do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych

Specjalny zasiłek chorobowy

W przypadku pracowników sektora prywatnego, którzy należą do grup szczególnie wrażliwych na podstawie stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia, a ich pracodawca nie jest w stanie z obiektywnych powodów zrealizować zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących warunków pracy, zasiłek chorobowy przysługuje tak długo, jak będzie to konieczne.

Szczegółowe przepisy zostaną opublikowane w dzienniku ustaw.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!