Nota prawna strony

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej www.cypr24.eu
 1. Treść strony internetowej www.cypr24.eu jest chroniona prawem autorskim. Zdjęcia i artykuły umieszczane przez administratorów lub użytkowników serwisu stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).
 2. Zawartość portalu internetowego nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że redakcja wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych www.cypr24.eu stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące serwis www.cypr24.eu stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
 5. Zezwalamy na umieszczanie linków do naszej strony na innych blogach i stronach a także na portalach społecznościowych
 6. Zezwalamy na umieszczenie grafiki lub treści opublikowanej na www.cypr24.eu a cytowanej na innych portalach, blogach lub stronach pod warunkiem podania jako źródła adresu www.cypr24.eu (na przykład: źródło www.cypr24.eu)
 7. Treści zawarte na stronie www.cypr24.eu mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 8. Portal Polonii Cypryjskiej Cypr24 nie jest sprzedawcą towarów i usług opisywanych na jego łamach – wszelkie reklamacje należy składać bezpośrednio do sprzedawców i usługodawców.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do strony internetowej www.cypr24.eu oraz z korzystania z niej.
 11. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z dostępem do www.cypr24.eu, korzystaniem z tej strony lub pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności jesteśmy zwolnieni od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym, jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.
 12. Cypr24 nie ponosi odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odesłania zamieszczone są na stronie internetowej www.cypr24.eu  lub które zawierają odesłania do tej strony.
 13. Wszystkie teksty i zdjęcia publikowane na stronie www.cypr24.eu są ogólnodostępne w internecie; my je tłumaczymy i nie ponosimy odpowiedzialności za ich rzetelność.
 14. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PUBLIKOWANE REKLAMY I OGŁOSZENIA
 15. Powyższa nota prawna dotyczy wszystkich stron i podstron, w których nazwach znajdują się adresy internetowe, których właścicielem jest PMP Cypr24 Marketing Ltd.:
 • www.cypr24.eu
 • www.cypr24.net
 • www.cypr24.com.pl
 • www.cypr24.info
 • www.cypr24.com

 

Nota prawna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. Zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany bez uprzedniego ostrzeżenia.