Niepełnosprawni mogą studiować za darmo

Posiadacze Europejskiej Karty Niepełnosprawności mogą uczyć się na Cyprze całkowicie za darmo.

Rząd zatwierdził zwolnienie z opłat za naukę w programach edukacyjnych dla posiadaczy Europejskiej Karty Niepełnosprawności.

Zgodnie z komunikatem resortu edukacji wydanym po tej decyzji, posiadacze Europejskiej Karty Niepełnosprawności zostaną zwolnieni z opłat za naukę na kierunkach oferowanych przez państwowe uczelnie, ośrodki doskonalenia zawodowego oraz w programach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Decyzja ta jest wynikiem współpracy między ministerstwami edukacji i opieki społecznej i wpisuje się w działania rządu mające na celu włączenie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa przy jednoczesnym ułatwieniu im dostępu do edukacji.

W chwili obecnej kartę wydają i honorują Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Włochy, Malta, Rumunia oraz Słowenia. Karta zapewnia osobom z niepełnosprawnością równy dostęp w tych krajach do zniżek i przewidzianych dla nich udogodnień, głównie w dziedzinie kultury, wypoczynku, sportu i transportu.

W unijnej strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 zapowiedziano, że Komisja zaproponuje stworzenie przed końcem 2023 r. europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością, która będzie uznawana we wszystkich państwach członkowskich.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!