fbpx

Nie wszyscy dostaną 940€ brutto

Okazuje się, że nie wszyscy dostaną 940€ brutto płacy minimalnej – niektórzy dostaną poniżej tej kwoty.

Nie są jeszcze znane wszystkie szczegóły dotyczące płacy minimalnej – wiele z nich ma zostać ustalonych dopiero na wrześniowych spotkaniach ministra pracy ze związkowcami oraz pracodawcami.

Na chwilę obecną wiemy, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 940€ brutto miesięcznie lub 835€ brutto miesięcznie w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali u danego pracodawcy sześciu miesięcy.

Kluczową nierozstrzygniętą kwestią jest powiązanie maksymalnego tygodniowego czasu pracy z płacą minimalną, nie wiadomo także nadal co z urlopami i 13. pensją.

Istnieją także znaczące sektory gospodarki, w których pracownicy nie będą objęci płacą minimalną, w szczególności pracownicy domowi, pracownicy żeglugi oraz pracownicy rolnictwa i obsługi zwierząt gospodarskich. Wyłączeni są również pracownicy, którzy przeszli szkolenie w celu uzyskania stopnia naukowego lub uzyskali wyższe kwalifikacje zawodowe.

Co ważne, wykluczone z dekretu są także osoby, które podpisały (lub podpiszą) umowę w której zawarto korzystniejsze warunki wynagradzania.

Z minimalnego wynagrodzenia, pracodawca będzie mógł także potrącić 15% gdy zapewnia wyżywienie oraz 10% gdy zapewnia zakwaterowanie. Pracodawca będzie miał 45 dni na odstąpienie od tej części umowy.

Pracownicy sezonowi poniżej 18 roku życia będą podlegać 25% obniżce wynagrodzenia minimalnego (najprawdopodobniej z kwoty 885€ ponieważ nie przepracowali sześciu miesięcy u tego samego pracodawcy). Praca sezonowa jest ograniczona do dwóch miesięcy, pracodawca nie będzie mógł w tym przypadku odliczać kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Ustalona wysokość minimum ma obowiązywać do końca 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku może ona ulec zmianie po decyzji rządu po zasięgnięciu opinii dziewięcioosobowej komisji (trzech przedstawicieli związków zawodowych, trzech przedstawicieli pracodawców oraz trzech naukowców lub ekspertów ds. pracy).


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!