Nie jest dobrze…

Ubiegłotygodniowe kontrole autobusów i ciężarówek pokazały, że ich stan techniczny nie jest tak dobry jak mogło się wydawać…

W ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego policja w zeszłym tygodniu skontrolowała łącznie 688 ciężarówek, w wyniku czego zgłoszono 852 wykroczenia drogowe. Jak wynika z komunikatu policji kampania uświadamiająca i kontrolna skierowana do kierowców ciężarówek i autobusów była prowadzona jednocześnie w kilku krajach europejskich.

We współpracy z wydziałem transportu drogowego funkcjonariusze policji drogowej i wyspecjalizowani członkowie urzędu kontroli inżynieryjnej przeprowadzili kontrole na terenie całej wyspy.

Skupiono się na kontrolach technicznych i mechanicznych stanu i przydatności autobusów i ciężarówek poruszających się po drogach. Jednocześnie sprawdzono dokumenty pojazdów, a także dokumenty zawodowych kierowców autobusów i ciężarówek.

Wśród wykroczeń drogowych znalazły się 243 zgłoszenia dotyczące tachografów – urządzeń rejestrujących czas jazdy i odpoczynku oraz okresy innej pracy i dyspozycyjności podejmowane przez kierowcę pojazdu ciężarowego.

Wystawiono 44 mandaty za przekroczenie prędkości, 3 za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 13 za przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu, 40 za nadmierny lub niebezpieczny załadunek, 47 za zużyte opony, 33 za niezapięcie pasów bezpieczeństwa oraz 429 za różne inne wykroczenia drogowe.

Ponadto skontrolowano 154 autobusy, w wyniku czego sporządzono 39 protokołów, z których większość dotyczyła dokumentów pojazdów.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading