Nasze drogie prawo jazdy

Zdaniem Ministerstwa Transportu problemem w znalezieniu kierowców zawodowych jest między innymi brak niezbędnej infrastruktury do obsługi kierowców.

Kwestia braku zawodowych kierowców transportu to „ból głowy” zarówno dla Ministerstwa Transportu, jak i branży Logistyki.

Na niedawnej konferencji zainteresowane organy podkreśliły również, że koszt uzyskania licencji na transport zawodowy dla kierowców jest wysoki, a problemami dotykającymi branżę jest m.in. ruch. Wskazali, że koszt uzyskania zawodowego prawa jazdy to ponad 1,5 tys. euro.

Według ministerstwa koszt egzaminu pisemnego wynosi 35 euro, natomiast dodatkowe 35 euro zapewnia praktyczny egzamin na prawo jazdy.
Aby jednak osoby zainteresowane przystąpiły do ​​egzaminu praktycznego, trzeba uzyskać prawo jazdy na samochód ciężarowy lub autobus, co kosztuje 80 euro, zgodnie z dyrektywą europejską 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W rozmowie z StockWatch centralny sekretarz organizacyjny POVEK, Kyriakos Moustakas, określił koszt kursów prowadzących do uzyskania tej licencji jako wysoki. Zaznaczył, że o tym decydują szkoły nauki jazdy, a parametrem ostatecznej sumy płaconej przez każdego zainteresowanego jest także liczba godzin jazdy.

W związku z zaobserwowanymi niedoborami w poszukiwaniu kierowców autobusów, zdaniem Ministerstwa Transportu i Komunikacji, koncesjonariusze podjęli współpracę z agencjami zajmującymi się poszukiwaniem kierowców zawodowych za granicą.

Ministerstwo jest w dalszym ciągu w trakcie rozwiązywania problemu odejścia kierowców zawodowych z zawodu, gdyż jak wynika z dialogu ze związkami zawodowymi, ich usunięcie wiąże się z warunkami pracy. Zdaniem związkowców odnotowało brak infrastruktury do wypoczynku, brak urządzeń sanitarnych oraz długie przerwy w ciągu dnia pracy.

Jak poinformowało ministerstwo, na każdym dworcu autobusowym trwają prace wykończeniowe.

Aby przyciągnąć kierowców, wydział transportu drogowego zmienił odpowiednie przepisy. Celem nowelizacji było wprowadzenie wymogu posiadania zawodowego prawa jazdy przez osoby kierujące pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7500 kg.

Należy zauważyć, że przed wprowadzeniem tej nowelizacji posiadanie zawodowego prawa jazdy było wymagane w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7500 kg.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 7500 kg obsługują dużą liczbę firm logistycznych, dlatego ich kierowcy zostali zwolnieni z obowiązku posiadania takiej licencji” – podaje Ministerstwo Transportu.

Ponadto ustawodawstwo zostało zharmonizowane z odpowiednią dyrektywą europejską (2003/59/WE), wprowadzającą do prawa krajowego ustawę z 2007 r. o szkoleniu wstępnym i szkoleniu okresowym kierowców niektórych pojazdów drogowych wykorzystywanych do przewozu rzeczy lub osób.

Przepisy stanowią, że wszyscy kierowcy ciężarówek i autobusów mają obowiązek posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych, czyli PEI, wydawanego po pomyślnym zdaniu egzaminu pisemnego i praktycznego trwającego 90 minut.

Oprócz uzyskania PEI warunkiem przyznania prawa jazdy jest posiadanie zaświadczenia od lekarza o zdolności do kierowania pojazdem ciężarowym lub autobusem.
Badana jest wzrok, czy jest ona sprawna fizycznie, czy nie cierpi na epilepsję itp. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie niekaralności za przestępstwa związane z zawodem kierowcy ciężarówki lub autobusu.

Ministerstwo zauważa, że ​​na razie nie rozważa zmiany procedur, gdyż procedura uzyskania licencji jest już określona i uregulowana.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading