Narkotyki w stołecznych sklepach

Policja przeszukała dwa stołeczne sklepy – zabezpieczono preparaty zawierające CPD i THC

Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w dwóch sklepach w rejonach Strovolos i Nikozji. Rewizji dokonano na podstawie sądowych nakazów przeszukania, które zostały wydane na podstawie dowodów nielegalnego wprowadzania do obrotu kontrolowanych produktów farmaceutycznych, dla których nie wydano odpowiedniego pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu. 

W śledztwach uczestniczyli członkowie Wydziału ds. Kradzieży Własności Intelektualnej i Nielegalnych Zakładów Zakładowych Poddyrekcji ds. Przestępczości Elektronicznej Komendy Głównej Policji oraz urzędnicy Służby Farmaceutycznej i Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

W pierwszym sklepie zlokalizowano i zabezpieczono do dalszych badań 43 opakowania produktów, które prawdopodobnie zawierały kannabidiol – CBD oraz 55 opakowań produktów, które prawdopodobnie zawierały substancję tetrahydrokannabinol – THC. 

43 paczki produktów z CBD zostały przekazane na lokalny posterunek policji w Strovolos w celu zbadania przypadku przestępstw związanych z przepisami dotyczącymi narkotyków stosowanych u ludzi, a cztery paczki produktów z THC zostały przekazane YKAN w celu zbadania sprawy w związku z łamaniem ustawodawsta o środkach odurzających i substancjach psychotropowych.

Pozostałe 51 opakowań produktów THC zostało przejętych przez urzędników służby zdrowia w celu przetestowania w ramach ich uprawnień.

Kannabidiol (CPD)– organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, występujący w konopiach. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu, CBD nie ma działania psychoaktywnego, wpływa jednak na przebieg odurzenia wywołanego działaniem THC (Wikipedia)

W drugim sklepie znaleziono kolejne 40 opakowań produktów, które prawdopodobnie zawierały kannabidiol – CBD, a także kolejne 19 opakowań produktów, które prawdopodobnie zawierały tetrahydrokannabinol – THC, i również zostały skonfiskowane do dalszych badań.

40 opakowań produktów z CBD zostało przekazanych do lokalnego Komisariatu Policji w celu zbadania sprawy o wykroczenia związane z przepisami dotyczącymi środków odurzających dla ludzi, natomiast 12 opakowań produktów z THC zostało przekazanych do Komendy Głównej Policji Agencja do zbadania sprawy związanej z ustawodawstwem o środkach odurzających i substancjach psychotropowych.

Pozostałe siedem paczek THC zostało przejętych przez urzędników służby zdrowia w celu wykonania odpowiednich badań.

Tetrahydrokannabinol (THC)– organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, izomer kannabidiolu i główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach. Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, natomiast rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, np. alkoholu, tłuszczach. (Wikipedia)

Produkty zawierające kannabidiol – CBD są klasyfikowane jako produkty farmaceutyczne i do ich wprowadzenia na rynek wymagana jest odpowiednia licencja. Wszelka działalność handlowa, w tym sprzedaż hurtowa i publiczna, bez wymaganych zezwoleń jest zabroniona.

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading