Najczęściej zadawane pytania w sprawie luzowania obostrzeń

Ministerstwo Zdrowia przygotowało listę pytań i odpowiedzi w sprawie łagodzenia obostrzeń z powodu pandemii koronawirusa

 1. W jakich godzinach obowiązuje godzina policyjna?
  • Od 29 maja do 9 czerwca godzina policyjna obowiązuje od 1 w nocy do 5 rano.
  • Od 10 czerwca zostaje zniesiona godzina policyjna.
 2. W jakich okolicznościach można poruszać się w czasie godziny policyjnejw okresie od 29 maja do 9 czerwca?  
  Przemieszczanie się osób w godzinach ciszy nocnej jest dozwolone z następujących powodów:
  1. Przemieszczanie się do i z miejsca pracy za okazaniem wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę Formularza Α , potwierdzającego konieczność poruszania się w ww. godzinach.
  2. W nagłych przypadkach , takich jak udanie się do przychodni, szpitala, apteki lub lekarza weterynarii, w nagłych przypadkach medycznych oraz w celu udzielenia pomocy osobom, które nie są w stanie o siebie zadbać lub które potrzebują izolacji.


SafePass to inaczej: zaświadczenie o szczepieniu z co najmniej jedną dawką i po upływie 3 tygodni lub dowód, że dana osoba zaraziła się COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub przedstawienie zaświadczenia o negatywnym testu PCR lub szybkiego testu (ważnego przez 72 godziny).
Dokumenty są wymagane dla osób powyżej 12. roku życia

 1. W jakich miejscach należy SafePass?
  Osoby w wieku 12 lat i starsze muszą posiadać SafePass i okazać go w przypadku kontroli przez upoważnionych funkcjonariuszy w następujących lokalach / firmach:
  • Przestrzenie wewnętrzne placówek gastronomicznych (restauracje, kawiarnie, bary, bary z przekąskami itp.)
  • Miejsca kultu religijnego
  • Kryte teatry, kina i sale widowiskowe lub widowiskowe
  • Centra handlowe i domy towarowe
  • Imprezy towarzyskie, takie jak wesela, chrzciny i pogrzeby
  • Siłownie, szkoły tańca i inne szkoły sportowe, zgodnie z wytycznymi Cypryjskiej Organizacji Sportowej
  • Domy Seniora, domy opieki, miejsca noclegowe dla przewlekle chorych i inne obiekty zamknięte,
  • Hotele i kwatery turystyczne
  • Konferencje, targi branżowe
  • Kasyna
 2. W jakich miejscach nie jest konieczne przedstawianie SafePass?
  Przedstawienie SafePass nie jest obowiązkowe w następujących miejscach:
  • Zewnętrzne przestrzenie placówek gastronomicznych
  • Salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne
  • Banki
  • Wydziały sektora prywatnego, publicznego i szeroko pojętego sektora publicznego, w których obsługiwane jest społeczeństwo     
  • Firmy hazardowe i zakłady bukmacherskie
  • Targowiska, supermarkety, piekarnie, masarnie, sklepy rybne, targi owocowe, minimarkety, kioski, apteki
  • Plaże  
  • Tereny piknikowe na świeżym powietrzu, tamy i ogrody zoologiczne.
 3. Kto ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie posiadania SafePass?
  Odpowiedzialność za sprawdzenie posiadania SafePass spoczywa  wyłącznie  na funkcjonariuszach Policji lub właściwych ministerstw/departamentów w  zależności od firm, które wchodzą w zakres ich kompetencji. Zarządzający firmami/lokalami  nie  ponoszą odpowiedzialności  za sprawdzenie SafePass, a  obywatele nie są zobowiązani do okazania posiadanego SafePass osobom nieuprawnionym .
 4. W jakich miejscach dozwolone są spotkania towarzyskie?
  Spotkania są dozwolone w miejscach publicznych, takich jak parki, place, tamy, tereny piknikowe, plaże, deptaki, przystanie, ogrody zoologiczne itp.
 5. Czy można gromadzić się w domach?
  Dozwolone są spotkania w domach dla maksymalnie 20 osób, w tym nieletnich i stałych mieszkańców.
 6. Czy obiady/kolacje na wesela i chrzciny są dozwolone w domach?
  Organizowanie obiadów/kolacji na wesela i chrzciny w domach jest dozwolone pod warunkiem przedstawienia dowodu zawarcia małżeństwa/chrztu (np. zaproszenia) oraz dostępnych metrów kwadratowych domu, tak aby określić maksymalną liczbę uczestników na podstawie odpowiedniego protokołu. Informacje należy przesłać drogą elektroniczną na  adres healthservices@mphs.moh.gov.cy w celu uzyskania zezwolenia.
  Pod warunkiem uzyskania zgody, obiad/kolacja może odbywać się w domu, zgodnie z protokołem zdrowotnym dotyczącym wydarzeń towarzyskich. Warunkiem wstępnym dla uczestników jest przedstawienie SafePass.
 7. Na jakich warunkach dozwolone jest organizowanie obiadów/kolacji, imprez towarzyskich, w restauracjach, salach imprezowych i hotelach/noclegach turystycznych?
  • Od 1 czerwca do 9 czerwca można organizować obiady/kolacje na wesela i chrzciny w obiektach gastronomicznych lub obiektach hotelowych lub salach imprezowych, z zachowaniem protokołu zdrowotnego dla imprez towarzyskich, w następujący sposób (wymagany jest SafePass):
   • 150 osób w przestrzeni wewnętrznej na obiad lub kolację,
   • 280 osób w plenerze na obiad lub kolację
   • dozwolone są przyjęcia koktajlowe w maksymalnej liczbie 250 osób w danym czasie wyłącznie na terenie zewnętrznym.
  • Od 10 czerwca do 30 czerwca można organizować obiady/kolacje na wesela i chrzciny w obiektach gastronomicznych lub hotelowych lub salach imprezowych, z zachowaniem protokołu zdrowotnego w następujący sposób (wymagany jest SafePass):
   • 200 osób w przestrzeni wewnętrznej na obiad lub kolację,  
   • 350 osób w plenerze na obiad lub kolację
   • dozwolone są przyjęcia koktajlowe w maksymalnej liczbie 250 osób w danym czasie wyłącznie na terenie zewnętrznym.
 8. Co jest uważane za wydarzenie towarzyskie?
  Za imprezy towarzyskie uważa się m.in. wesela, chrzciny, bale maturalne itp. W przypadku każdej formy imprezy towarzyskiej obowiązują ramy i warunki (maksymalna liczba osób w pomieszczeniach i na zewnątrz, itp.) opisane w pytaniu 9 i przestrzegany jest protokół imprez towarzyskich. (wymagany jest SafePass)
 9. Czy dozwolone są nabożeństwa religijne i inne formy kultu religijnego?
  Od 1 czerwca dozwolona jest obecność wiernych  przy maksymalnej fizycznej obecności wynoszącej 50% pojemności  miejsca kultu religijnego. Maksymalna fizyczna obecność 50% pojemności dotyczy również ceremonii religijnych, takich jak śluby, chrzty i pogrzeby – wymagany jest SafePass
 10. Czy lokale gastronomiczne mogą działać?
  Od 1 czerwca dopuszcza się  użytkowanie pomieszczeń zamkniętych i zewnętrznych  następujących kategorii placówek gastronomicznych na podstawie stosownego protokołu (wymagany jest SafePass):
  • Restauracje
  • tawerny
  • kawiarnie
  • puby  
  • snack-bary i bary
  • kawiarnie
  • restauracje w centrach handlowych, stołówkach i / lub klubach sportowych, klubach kulturalnych, stowarzyszeniach, stowarzyszeniach itp.
 11. Czy dozwolone jest prowadzenie klubów nocnych?
  Kluby nocne działają ponownie  od 10 czerwca , zgodnie z protokołem zdrowotnym (wymagany jest SafePass).
 12. Jakie zmiany w funkcjonowaniu kasyn?
  Od 1 czerwca procent wykorzystania pojemności kasyn wzrasta do 50%. (wymagany jest SafePass)
 13. Czy dozwolone jest prowadzenie placów zabaw, lunaparków i parków rozrywki?
  1. Od 1 czerwca eksploatacja placów zabaw jest dozwolona w przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z protokołem obowiązującym w placówkach gastronomicznych, bez organizowania imprez (np. urodzin itp.) – wymagany jest SafePass
  2. Od 16 czerwca  na podstawie protokołu zdrowotnego można organizować imprezy dla dzieci na placach zabaw, w lunaparkach i parkach rozrywki – wymagany jest SafePass
 14. Czy dozwolone jest przeprowadzanie konferencji i wystaw branżowych?
  Od 1 czerwca dozwolone jest organizowanie konferencji i wystaw branżowych pod warunkiem zachowania miary wykorzystania 50% powierzchni wewnętrznej. Organizowanie koktajli odbywa się na podstawie protokołu imprez towarzyskich – wymagany jest SafePass
 15. Czy dozwolone jest prowadzenie pól kempingowych?
  1. Pola namiotowe i inne podobne miejsca mogą funkcjonować  od 16 czerwca  – wymagany jest SafePass
  2. Od 16 czerwca dozwolone jest również prowadzenie szkół letnich i kempingów dla dzieci. – wymagany jest SafePass
 16. Jak działają firmy prywatne oraz publiczny i szerszy sektor publiczny?
  1. Do 9 czerwca przedsiębiorstwa prywatne oraz wydziały/służby sektora publicznego i szerszego sektora publicznego, z wyjątkiem podstawowych usług, pracują przy fizycznej obecności personelu, która nie przekracza 50% pracowników.  
  2. Od 10 czerwca zniesiono ograniczenie fizycznej obecności pracowników.
 17. Co dotyczy dziedziny sportu i aktywności sportowej?
  W zakresie funkcjonowania obiektów sportowych, w tym basenów, oraz zajęć sportowych zastosowanie mają wytyczne wydane przez Cypryjską Organizację Sportową.
 18. Jak będą działać placówki kultury? (teatry, amfiteatry i inne przestrzenie sztuk performatywnych)?
  Od 1 czerwca eksploatacja wewnętrznych i plenerowych przestrzeni kulturalnych (teatrów, amfiteatrów i innych przestrzeni artystycznych) jest dozwolona przy 50% pojemności i zgodnie z protokołami zdrowotnymi – wymagany jest SafePass
 19. Czy odpusty są dozwolone w kościołach?
  Od 10 czerwca festiwale folklorystyczne oraz odpusty są dozwolone w kościołach i na podstawie protokołu zdrowotnego obowiązującego na targowiskach rolniczych.
 20. Jak działają instytuty grupowe oraz zajęcia sportowe i społeczne dla dzieci w wieku 18 lat i poniżej?
  • Od 1 czerwca wszystkie instytuty grupowe dla dzieci w wieku 18 lat i poniżej są dozwolone, na podstawie protokołu zdrowotnego.
  • Od 1 czerwca dozwolone są również inne zajęcia towarzyskie i pozalekcyjne dla dzieci w wieku 18 lat i młodszych, z wynikiem negatywnego testu z efektem 72 godzin od wszystkich osób w wieku 12 lat i starszych. 
   W przypadku zajęć towarzyskich i pozalekcyjnych dla dzieci w wieku poniżej 18 lat na świeżym powietrzu, utrzymany zostaje wymóg cotygodniowego sprawdzania dla wszystkich osób w wieku 12 lat i starszych.

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!