Nadchodzą zmiany dla firm ochroniarskich

Rząd proponuje gruntowną zmianę przepisów regulujących pracę ochroniarzy oraz prywatnych firm ochroniarskich.

Zdaniem przedstawicieli rządu celem zmian w prawie jest zamknięcie luk prawnych, które umożliwiają osobom posiadającym prywatne uprawnienia ochroniarskie pracę w organizacjach przestępczych.

Nowy projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych. Ma na celu nadanie ochroniarzom uprawnień podobnych do funkcjonariuszy policji, z wyjątkiem noszenia broni palnej.
Obejmuje on noszenie mundurów, używanie psów tropiących i przeprowadzanie przeszukań osób w wyznaczonych obszarach.

Projekt ustawy zwiększa również kary za nieprzestrzeganie przepisów i oczekuje się, że zostanie sfinalizowany i poddany pod głosowanie w Parlamencie.

Obecnie na Cyprze ponad tysiąc osób pracuje jako ochroniarze lub osób posiadających licencje prywatnej ochrony.

Projekt ustawy na nowo definiuje pojęcie „ochroniarz”, aby rozróżnić osoby oferujące usługi ochrony od ekspertów ds. bezpieczeństwa technicznego.

Licencjonowany ochroniarz zatrudniony w prywatnej firmie ochroniarskiej może obecnie świadczyć:

  • Usługi nadzoru, ochrony lub ochrony mienia, obiektów, bezpieczeństwa osobistego, wydarzeń, wystaw, konferencji, zawodów lub innych wydarzeń sportowych lub rozrywkowych.
  • Bezpieczny transport i ochrona pieniędzy, kosztowności i cennych przedmiotów.
  • Odprawy pasażerów i bagażu na lotniskach i portach przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
  • Bezpieczeństwo w ośrodkach detencyjnych dla migrantów.

Instalacja systemów alarmowych będzie wymagała posiadania odrębnej licencji bezpieczeństwa technicznego, natomiast specjalizacje obejmą także uprawnienia prywatnego detektywa i przewóz gotówki.

Projekt ustawy określa także, kto może szkolić pracowników ochrony i że to Komendant Policji wydaje licencje wykwalifikowanym osobom lub placówkom oświatowym.

Aby zapobiec niewłaściwemu używaniu terminu „ochrona”, jak miało to miejsce w przeszłości, projekt ustawy zastępuje go terminem „bezpieczeństwo osobiste”.

Pracownicy ochrony będą uprawnieni do przeprowadzania przeszukań wejść do strzeżonych przez siebie obiektów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, wraz z nadzorem obwodowym i inspekcjami wyznaczonymi przez Ministra Sprawiedliwości. Będą mogli także przeszukiwać ludzi, bagaż i przedmioty w budynkach rządowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Ponadto projekt ustawy przyznaje im uprawnienia do „przeprowadzania przeszukania lub inspekcji osoby wchodzącej lub wychodzącej z obszarów będących ich odpowiedzialności”.

Nowe przepisy dotyczą stosowania pojazdów opancerzonych do przewozu gotówki oraz zakaz używania pałek, z wyjątkiem pałek zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji.
Kamizelki kuloodporne, hełmy ochronne lub inny sprzęt uznany za niezbędny będzie mógł być dopuszczony w indywidualnych przypadkach.

Projekt ustawy zabrania także metod, które mogłyby zaszkodzić lub zagrozić bezpieczeństwu publicznemu.

Projekt ustawy dzieli licencje prywatnych firm ochroniarskich na trzy typy: usługi ochrony, usługi ochrony technicznej (systemy alarmowe) i usługi dochodzeniowe. Firma może posiadać wiele licencji w zależności od oferowanych usług.

Projekt ustawy skupia się głównie na rozwiązaniu problemu niewłaściwego wykorzystywania licencji bezpieczeństwa przez organizacje przestępcze w przeszłości.

Komendant Policji będzie miał prawo odrzucić wniosek o wydanie licencji, jeśli z informacji wynika, że ​​wnioskodawca stwarza zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego. Projekt ustawy doprecyzowuje także definicję „ochroniarza” i ogranicza świadczenie usług „ochrony osobistej” do licencjonowanych specjalistów.

Po konsultacjach społecznych ostateczny projekt ustawy zostanie przedstawiony Parlamentowi do zatwierdzenia.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading