Nadchodzą upały a pracować trzeba…

Ministerstwo pracy przypomina o obowiązujących zasadach pracy w trakcie sezonu letniego

Departament inspekcji pracy ministerstwa pracy przypomina, że w sezonie letnim należy przestrzegać protokołów regulacji termicznej pracowników.

W pisemnym oświadczeniu podkreślono, że ryzyko dla zdrowia pracowników związane ze udarem cieplnym jest szczególnie wysokie, zwłaszcza w świetle wysokich temperatur, które mogą panować w nadchodzących miesiącach, i przypomniano, że wszystkie istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej właściwego departamentu.

Celem protokołów jest pomoc pracodawcom i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek w stosowaniu przepisów prawa, w celu uniknięcia lub ograniczenia do akceptowalnego poziomu zagrożeń związanych z narażeniem pracowników na stanowiska pracy obciążone termicznie oraz stworzenia bezpiecznego, zdrowego i produktywne środowisko pracy – czytamy w oświadczeniu.

Zgodnie z prawem zarówno pracodawcy, jak i osoby prowadzące działalność na własny rachunek powinni sprawdzać parametry przyczyniające się do obciążenia cieplnego, takie jak temperatura powietrza i wilgotność względna, oraz monitorować komunikaty i prognozy pogody w celu odpowiedniego dostosowania swojej pracy, podejmując odpowiednie i wystarczające środki w celu uniknięcia lub zmniejszenia udaru cieplnego.

Zgodnie z wytycznymi należy tak zorganizować czas pracy, aby ciężka praca była wykonywana w chłodniejszych porach dnia, należy organizować częstsze krótkie przerwy na odpoczynek w zacienionym, chłodnym lub odpowiednio klimatyzowanym miejscu lub w miejscu w wyposażonym w wentylatory.

Poradnik instruuje również o zapewnieniu pracownikom chłodnej wody pitnej (o temperaturze 10-15°C), zapewnieniu i stosowaniu odpowiednich nakryć głowy, noszeniu lekkiej, luźnej, przewiewnej odzieży oraz szkoleń dla pracowników.

Na koniec zaleca, aby pracownicy z problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu krążenia zachowali szczególną ostrożność i skonsultowali się z lekarzem czy mogą być narażeni na stres cieplny.

Tyle teoria…


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!