Nadal bez płacy minimalnej

Pomimo wielogodzinnych rozmów stronom nie udało dojść się do porozumienia w sprawie płacy minimalnej. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu.

Minister pracy Kyriacos Koushos, który przez cały piątek prowadził wspólne i odrębne konsultacje ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, wyraził nadzieję, że przed końcem sierpnia będzie mógł zaproponować rozwiązania prezydentowi Nicosowi Anastasiadesowi i Radzie Ministrów.

Będę kontynuował kontakty z obiema stronami w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że przed końcem sierpnia będę w stanie zaproponować pewne rozwiązania w tej sprawie prezydentowi i radzie ministrów – powiedział.

Koushos powiedział, że ostateczna propozycja w sprawie płacy minimalnej zostanie przedłożona prezydentowi i rządowi do zatwierdzenia, po czym zostanie podpisany przez ministra pracy dekret.

Muszę powiedzieć, że istnieją różne podejścia do konkretnych kwestii, trwają starania o konsensus i będziemy kontynuować dialog – dodał

Media sugerują, że istnieje spór dotyczący procesu wdrażania, a pracodawcy podobno proszą o pewne wyjątki. Inną przeszkodą jest wysokość płacy minimalnej, ale także jej obliczanie.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców spierają się co do sposobu ustalania mediany wynagrodzenia, na której opierałaby się płaca minimalna.

Mediana wynagrodzenia obliczona przez cypryjską służbę statystyczną jest niższa niż obliczona przez EU-SILC, na którym związki chcą opierać płacę minimalną. Organizacje pracodawców chcą tego pierwszego.

Anastasiades wyjaśnił niedawno, że płaca minimalna będzie oparta na obliczeniach służby statystycznej, które ustaliły medianę płacy na 1573 euro, przy czym odsetek ten będzie wahał się od 50 do 60 procent mediany.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!