Na Cyprze zarabiamy więcej!

Okazuje się, że nasze zarobki poszły znacząco w górę! Cieszycie się?

Wstępne dane opublikowane przez państwową służbę statystyczną pokazują 7,2-procentowy wzrost średnich miesięcznych zarobków brutto pracowników w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

Według danych średnie miesięczne zarobki brutto pracowników w pierwszym kwartale 2023 roku szacuje się na 2217 euro, w porównaniu do 2068 euro w tym samym kwartale 2022 roku.

Po uwzględnieniu wahań sezonowych średnie miesięczne zarobki brutto w pierwszym kwartale 2023 r. szacuje się na 2289 euro, co stanowi wzrost o 2,5 procent w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.

W pierwszym kwartale 2023 r. średnie miesięczne zarobki brutto mężczyzn szacuje się na 2376 euro, a kobiet na 2016 euro. W porównaniu z I kwartałem 2022 r. przeciętne miesięczne zarobki kobiet i mężczyzn wzrosły odpowiednio o 7,3 proc. i 6,7 proc.

Dane wskazują na pozytywny trend w zarobkach pracowników, wskazując na stały wzrost wynagrodzeń w pierwszym kwartale tego roku.

Należy jednak zauważyć, że wzrost ten można przypisać różnym czynnikom, w tym ożywieniu gospodarczemu, presji inflacyjnej oraz dostosowaniom warunków na rynku pracy.

Oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach Cypryjska Służba Statystyczna (Cystat) opublikuje dalszą analizę i obszerny raport na temat statystyk zatrudnienia i zarobków za wspomniany okres.

Jednym słowem: na Cyprze zarabiamy coraz więcej…

No i więcej wydajemy!


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading