Można odnawiać pozwolenia na wynajem mieszkań

Przypominamy, że aby wynajmować mieszkanie na krótki termin jego właściciel musi mieć odpowiednie zezwolenie.

Wiceminister Turystyki poinformował o rozpoczęciu procesu odnawiania licencji rejestracyjnej na zakwaterowanie z własnym wyżywieniem, który odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej.

Wiceminister Turystyki stwierdza w oświadczeniu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o przedłużenie licencji należy złożyć w ciągu trzech (3) miesięcy przed upływem ważności ważnej licencji rejestracyjnej, a odnowienie będzie ważne przez pięć (5) miesięcy lata. Opłata za wstępną rejestrację i odnowienie licencji rejestracyjnej wynosi 222 EUR.

Stanowi także, że wnioski o przedłużenie złożone po terminie nie będą uwzględniane i w takim wypadku, jak twierdzi, wnioskodawca powinien ponownie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na rejestrację, załączając wszystkie istotne dokumenty, jak przewidziano w oryginale zezwolenie na rejestrację i które będzie ważne jedynie przez trzy (3) lata. 

Powołując się na „Rozporządzenie w sprawie tworzenia i funkcjonowania hoteli i obiektów noclegowych”, Wiceminister Turystyki stwierdza, że ​​„przedsiębiorca/zarządca każdego obiektu zakwaterowania z własnym wyżywieniem może reklamować i/lub wynajmować obiekt z wyżywieniem we własnym zakresie, pod warunkiem że: jest zarejestrowany w Rejestrze obiektów noclegowych z własnym wyżywieniem i otrzymał pozwolenie na rejestrację oraz numer rejestracyjny z Zastępcy Ministra, który należy podać w ogłoszeniu i/lub promocji obiektu noclegowego, a także we wszystkich transakcjach z nim związanych.

Ponadto Wiceminister Turystyki stwierdza, że ​​zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa każdy, kto utrzymuje lub prowadzi zakwaterowanie bez wyżywienia bez zezwolenia na rejestrację lub któremu cofnięto zezwolenie na rejestrację, popełnia przestępstwo i po skazaniu podlega podlega karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego (1) roku lub karze grzywny nieprzekraczającej pięciu tysięcy euro (5000 euro) lub obu tym karom.

„Jeśli po wydaniu wyroku skazującego przestępstwo będzie się powtarzać, jest on winny kolejnego przestępstwa i podlega dodatkowej karze grzywny w wysokości nieprzekraczającej dwustu euro (200 euro) za każdy dzień kontynuowania przestępstwa” – podsumowuje.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading