Młodzi Cypryjczycy nie chcą mieszkać na wyspie

Teoretycznie na Cyprze żyje się lepiej niż w Polsce, ale młodzi Cypryjczycy wcale nie chcą tu mieszkać

Jak wynika z badań , pandemia zmusiła wielu młodych ludzi do rewizji planów w zakresie ścieżki kariery, warunków mieszkaniowych i założenia rodziny .

W szczególności, mimo że pod koniec 2023 r. warunki na europejskim rynku pracy były korzystniejsze w porównaniu z poprzednimi latami, a wskaźnik zatrudnienia młodych ludzi był na najwyższym poziomie od 15 lat, główne wyzwania stojące dziś przed młodymi ludźmi wiążą się z mieszkalnictwem , koszty życia, ale także ich zdrowie psychiczne.

Tak naprawdę oznaką sytuacji panującej w epoce po pandemii jest fakt, że 40% młodych ludzi w całej Unii Europejskiej stwierdziło, że wyjedzie za granicę w ciągu najbliższych trzech lat , jeśli zaistnieją odpowiednie warunki, a prawie jedna czwarta że to planują.

Cypr odnotowuje drugi co do wielkości odsetek młodych ludzi w UE. którzy twierdzą, że są gotowi opuścić kraj – aż połowa młodych Cypryjczyków nie chce mieszkać na wyspie.

Pisaliśmy już wcześniej, że na Cyprze mieszka się lepiej niż w Polsce, ale tylko (albo aż) 16% młodych Polaków planuje opuścić Polskę, a 16% bardzo chciałoby to zrobić.

W porównaniu z Cyprem jest to olbrzymia różnica – przypomnijmy, że połowa Cypryjczyków planuje na stałe opuścić kraj a 5% o tym myśli.

Jak pokazują badania, problemy mieszkaniowe są główną przeszkodą na drodze do autonomii młodych ludzi. Osoby niezamożne finansowo mają mniejsze szanse na opuszczenie domu rodzinnego, co z kolei może nałożyć na gospodarstwo domowe dodatkowe obciążenie finansowe.

Odsetek młodych pracowników w wieku od 25 do 34 lat mieszkających w domu rodzinnym w Szwecji i Finlandii w 2022 r. wyniósł zaledwie 2% , podczas gdy w Polsce 40% a na Cyprze 30%.

Jak wynika z ogólnych wniosków z badania, wskaźnik zatrudnienia młodych ludzi w UE jest na najwyższym poziomie od 2007 r., a odsetek młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, jest historycznie niski.

Ponadto w porównaniu z latami, w których panowała pandemia, widać oznaki poprawy jakości pracy młodych ludzi w ramach mniejszej liczby umów na czas określony, większego bezpieczeństwa i lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Młodzi ludzie są jednak mniej zadowoleni ze swojej pracy niż starsze grupy wiekowe i chcieliby mieć większą autonomię w pracy. Prawie połowa młodych ludzi chce zmienić pracę w ciągu roku, przy czym odsetek ten jest wyższy w przypadku tych, którzy nigdy nie będą mogli pracować z domu.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading