Minister Zdrowia przedstawił nowe ograniczenia

Po orędziu Prezydenta Cypru Nikosa Anastasiadisa, Minister zdrowia Constantinos Ioannou zapowiedział nowe pakiety działań na rzecz powstrzymania pandemii koronawirusa, w związku z nasileniem incydentów, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. 

Nowe środki wchodzą w życie w czwartek 12.11.2020 roku o godzinie 20.00.

OGRANICZENIA OGÓLNOCYPRYJSKIE:
obowiązują do 30 listopada 2020

 1. Obecność osób na zgromadzeniach w domach i miejscach publicznych jest dozwolona, ​​z wyjątkiem restauracji i kawiari, przy maksymalnej liczbie 10 osób na dom / grupę, w tym nieletnich.
 2. Funkcjonowanie jadalni jest dozwolone do godziny 22:30. Obszary jadalne obejmują restauracje, restauracje w hotelach i innych obiektach turystycznych, restauracje w centrach handlowych, domach towarowych i centrach handlowych, tawerny, kawiarnie, pizzerie, puby, bary z przekąskami, bary, kawiarnie oraz jadalnie w stołówkach i / lub klubach sportowych, klubach kulturalnych, klubach, stowarzyszeniach itp. Wyjaśniono, że wyżej wymienione obszary mogą świadczyć usługi dostawy do domu po godzinie 22.30. Z zakazu wyłączone są jadalnie na lotniskach w Larnace i Pafos. 
 3. Maksymalna liczba osób, które mogą być obsługiwane w placówkach gastronomicznych to 75 osób w pomieszczeniach i 150 osób na zewnątrz. 
 4. Maksymalna liczba osób na rezerwację / stolik / grupę w restauracjach nie może przekroczyć 6 osób.
 5. Zabrania się przemieszczania osób w godzinach od 23:00 do 5:00 dnia następnego, z wyjątkiem wyjazdów w nagłych wypadkach medycznych (z / do apteki, szpitala) lub w celach zawodowych, za okazaniem odpowiedniego zaświadczenia lub dowodu. 
 6. Kościelne i inne formy kultu religijnego w kościołach, meczetach i innych miejscach kultu religijnego, a także ceremonie religijne są wykonywane przy maksymalnej liczbie 75 osób, zgodnie z protokołami obowiązującymi w miejscach kultu religijnego.
 7. Dozwolone jest przeprowadzanie rozgrywek na obiektach sportowych, w ramach mistrzostw sportowych, bez obecności kibiców, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich protokołów. 
 8. Korzystanie z szatni na salach gimnastycznych jest zabronione.
 9. Działanie placów zabaw, parków rozrywki i lunaparków zostaje zawieszone.
 10. Konferencje, wystawy handlowe i artystyczne, zgromadzenia i imprezy są zabronione.
 11. Zakazane są wizyty w domach opieki, ośrodkach dla osób przewlekle chorych, strukturach i schroniskach dla grup wrażliwych, schroniskach przejściowych, żłobkach, placówkach ochrony dzieci,
 12. Działalność obozów zostaje zawieszona.
 13. Zabrania się wchodzenia i / lub wychodzenia z ośrodków przyjęć, gościnnych i zatrzymań osób ubiegających się o azyl jakiejkolwiek osoby, z wyjątkiem wjazdu nowo przybyłych osób ubiegających się o azyl. Rozumie się, że wjazd i / lub wyjazd z tych ośrodków jest dozwolony dla pracowników oraz w wyjątkowych przypadkach wjazd i / lub wyjazd ze względów humanitarnych i / lub medycznych za odpowiednim zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych.
 14. Sprzedawcy napojów i żywności (supermarkety, minimarkety, sklepy mięsne itp.) oraz apteki od początku ich działalności do godziny 10:00. służyć tylko osobom powyżej 65 roku życia i osobom niepełnosprawnym. 

Dodatkowe ograniczenia w Limassol i Pafos znajdziecie tutaj >>>


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading