Miliony euro dla bezrobotnych

Całkowita kwota wypłacona przez państwo jako zasiłek dla bezrobotnych tysiącom beneficjentów w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 r. wyniosła 57,32 mln euro

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w pierwszych 6,miesiącach 2023 roku, średniomiesięczna liczba osób która otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych wynosiła 10750 osób. 

Beneficjentami byli  Grecy cypryjscy (7098 osób),  Turcy cypryjscy (149),członkowie Unii Europejskie(2 879), pozostałe kraje(623). 

Największa liczba beneficjentów, bo aż 51,66% zarejestrowana była w zawodach związanych z gastronomią i zakwaterowaniem. Jednak większość z nich jest uprawniona do zasiłku z powodu zawieszenia działalności firm na okres zimowy.

Najmniejszy odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku odnotowano w budownictwie (3,2%) i administracji publicznej(2,89%).

A kto kwalifikuje się do zasiłku?

Choć są wyjątki, głównie są to ubezpieczeni pracujący u cypryjskiego pracodawcy. Świadczenie nie przysługuje ubezpieczonym poniżej 16. roku życia oraz tym którzy nie ukończyli 63. roku życia. 

Granicę wieku 63 lat przedłuża się do 65. roku życia, jeżeli ubezpieczony nie ma prawa do emerytury.

„Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest na podstawie średniej tygodniowej rzeczywistych i symulowanych zarobków ubezpieczonego podlegających obowiązkowi składkowemu w danym roku składkowym. Zasiłek dla bezrobotnych obejmuje świadczenie podstawowe i świadczenie uzupełniające. Tygodniowa wysokość świadczenia podstawowego wynosi 60% tygodniowej wartości jednostki ubezpieczenia uprawnionego w danym roku składkowym i zwiększa się o 20% w przypadku małżonka pozostającego na utrzymaniu i o 10% na każde z dzieci lub innych osób pozostających na utrzymaniu (tzw. maksymalna liczba dzieci na utrzymaniu i innych osób na utrzymaniu wynosi trzy).”

„Osoba składająca wniosek zostaje pozbawiona prawa do zasiłku dla bezrobotnych na okres do sześciu tygodni, jeżeli straci pracę z własnej winy lub dobrowolnie odchodzi z niej bez uzasadnionej przyczyny, odmówi lub nie ubiega się o odpowiednią pracę lub nie przyjmuje oferowanej pracy, zaniedbuje wykorzystanie szansy na odpowiednią pracę bez uzasadnionej przyczyny, odmawia lub nie stosuje się bez uzasadnionej przyczyny do poleceń Dyrektora ZUS dotyczących uczęszczania na szkolenia zawodowe.”

„Ubezpieczony pozbawiony jest też prawa do zasiłku dla bezrobotnych za dni, w których nie pracował z powodu przestoju w pracy spowodowanego sporem pracowniczym.”


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!