Mieszkanie+ na Cyprze?

Prezydent zapowiedział pilne zajęcie się problemem braku mieszkań na Cyprze.

Cypr stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu mieszkaniowego, który dotyka przede wszystkim młodsze pokolenia – powiedział w piątek prezydent Nikos Christodoulides, kładąc kamień węgielny pod nowe osiedle mieszkań socjalnych „Ianthi”, stworzone przez Cyprus Land Development Corporation (Koag) w Larnace.

Christodoulides powiedział, że zobowiązał rząd do natychmiastowego poradzenia sobie z kryzysem.

Szczególnie wysokie koszty budowy domu, a także trudność w pozyskaniu finansowania odcięły znaczną część naszych rodaków od rynku mieszkaniowego. Chciałbym zwrócić uwagę, że koszt zabezpieczenia przystępnych cenowo mieszkań, zarówno poprzez zakup, jak i wynajem, gwałtownie wzrósł w ostatnich latach– powiedział.

Dodał, że w efekcie widać teraz ryzyko erozji spójności społecznej, ponieważ zwiększenie budżetu rodziny na pokrycie potrzeb mieszkaniowych negatywnie wpłynęło na inne równie ważne i potrzebne potrzeby, takie jak edukacja, potrzeby dzieci i wiele innych.

Rząd podjął decyzję o zaprojektowaniu nowych ram polityki mieszkaniowej, a także o utworzeniu wkrótce Jednolitej Agencji Mieszkaniowej, która będzie odpowiedzialna za kształtowanie polityki mieszkaniowej państwa pod kątem potrzeb obywateli – dodał prezydent.

Dzięki utworzeniu tej nowej Jednolitej Agencji Mieszkaniowej będzie ona jedynym punktem odniesienia, przez który obywatele będą kierowani przy wyborach mieszkaniowych, w oparciu o ich potrzeby oraz dane finansowe i rodzinne, biorąc jednocześnie pod uwagę i inne priorytety, które mamy jako rząd, takie jak potrzeba rewitalizacji wsi, wsparcie dla obszarów krytycznych, współpraca z władzami lokalnymi, ale także zajmowanie się ruchem drogowym, wszystkie te kwestie, o które jesteśmy proszeni naszą politykę mieszkaniową – powiedział.

Dodał, że intencją rządu jest realizacja obietnic wyborczych danych Cypryjczykom poprzez nową politykę mieszkaniową, która ma zapewnić mieszkania wszystkim grupom ludności borykającym się z problemami, zwłaszcza młodzieży i młodym parom.

Komentując dalej, prezydent powiedział, że gromadzą i kategoryzują działki państwowe, aby można było ocenić ich potencjał rozwojowy i opracować konkretną i ukierunkowaną politykę mieszkaniową.

Nie zapominamy, że dotychczasowa polityka koncentrowała się przede wszystkim na wspieraniu wysiłków obywateli w zdobyciu własnego domu – powiedział.

Powiedział, że rząd będzie również dążył do aktywizacji sektora prywatnego, który dzięki ukierunkowanym zachętom może pomóc w zwiększeniu dostępnych zasobów budowlanych.

Kolejnym celem, o którym wspomniał, jest „zapewnienie niezakłóconego dostępu średnio i nisko opłacanych warstw społecznych do finansowania zakupu nowoczesnego i godnego pierwszego domu, poprzez ogłaszanie celowych sponsoringów i projektów”.

Panie Prezydencie! Czekamy na to z niecierpliwością!


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading