Mandat czeka na odbiór

Policja przekaże nieodebrany mandaty także na przejścia graniczne – bez ich odbioru i opłacenia nie opuścisz wyspy

Trwają procedury mające na celu doręczanie pozasądowych powiadomień (mandatów) z kamer drogowych , których kierowcy naruszający przepisy odmawiają odbioru z urzędów pocztowych.

Policja wprowadzi listę fotoradarową , czyli listę osób, które nie zostały ustalone lub świadomie nie odbierają wezwań , która będzie znajdować się w bazach danych w trzech miejscach: na lotniskach, przejściach z północą oraz na komisariatach policji .

Według informacji „Philenews” przygotowywane są dwa rodzaje list : jedna będzie dotyczyć wyłącznie Turków cypryjskich i będzie udostępniana na przejściach z północą, tak aby można było sprawdzić osoby wjeżdżające i wyjeżdżające a druga będzie dotyczyła wszystkich.

W tej chwili toczy się kilkaset spraw pozasądowych dotyczących mieszkańców północy i nie można ich doręczyć, gdyż zamieszkują oni tereny okupowane. 

Aby nowe rozwiązanie identyfikacji przestępców mogło zostać wdrożone, zmiany muszą najpierw zostać zatwierdzone przez Centralną Komisję Zmian i Wymagań , gdyż nie jest to przewidziane w umowie z firmą zarządzającą systemem fotooznaczania.  

Obecnie w ciągu ponad dwóch lat funkcjonowania systemu pozostało ponad 65 000 nieodebranych mandatów za fotoradary, a policja drogowa szuka sposobów dotarcia do kierowców, którzy dopuścili się wykroczeń . Ministerstwo Transportu przygotowało już projekt ustawy , który przewiduje wysyłanie powiadomień kierowcom, których wykroczenia zarejestrowały kamery, poprzez wiadomość na telefon komórkowy lub e-mail . 

Jednocześnie promowane jest rozwiązanie polegające na liście mandatów, dzięki któremu osoby wyjeżdżające za granicę będą mogły zostać sprawdzone na lotniskach pod kątem pozasądowej kary pieniężnej. Jeżeli system wskaże, że ktoś znajduje się na liście, zostanie przekierowany do konkretnego obszaru, gdzie mandat zostanie wydrukowany i doręczony

Lista ta będzie także dostępna we wszystkich jednostkach policji , z którymi obywatel ma kontakt. Kiedy ktoś z jakiegokolwiek powodu zgłosi się na komisariat policji, zostanie sprawdzone, czy w jego imieniu toczy się postępowanie pozasądowe, a jeśli tak, zostanie ono natychmiast doręczone .

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading