Mają czas na wypłatę do końca grudnia

Ministerstwo Pracy już rozwiązało kilka sporów dotyczących 13. pensji, która powinna była zostać wypłacona do 20 grudnia

Ministerstwo prosi o nie wnoszenie skarg przedwcześnie, ponieważ pracodawcy mają czas na wypłaty do końca grudnia.

Departament Ministerstwa Pracy, do spraw stosunków pracy (Labour Relation), poinformował że odbiera ponad 100 telefonów dziennie od obywateli, a około 50 z nich dotyczy wypłaty 13. pensji.

Szefowa działu, Marina Ioannou Hasapi, powiedziała, że ​​oznacza to, że kampania informacyjna, rozpoczęta 13 grudnia i trwająca tydzień, zakończyła się sukcesem.

Od początku kampanii otrzymaliśmy bardzo dużo telefonów od pracowników, którzy pytają między innymi, czy przysługuje im 13. pensja – powiedziała.

Jeśli chodzi o skargi, Hasapi powiedziała  że należy je składać i zostaną rozpatrzone w Nowym Roku.

Podczas kampanii, która została zorganizowana we współpracy z organizacjami pracodawców OEB i CCCI oraz związkami zawodowymi SEK, PEO i DEOK, komunikaty były transmitowane w radiu i zamieszczane na stronach internetowych. Kampania miała na celu poinformowanie pracodawców i pracowników o legalności płatności.

Ministerstwo pracy przypomniało społeczeństwu, że 13. pensja, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w ramach układu zbiorowego, umowy osobistej, czy też w ramach działalności gospodarczej, jest częścią wynagrodzenia pracownika, a pracodawca, który odmawia jej wypłaty, narusza prawo pracy.

Brak wypłaty 13. pensji przez pracodawcę jest przestępstwem, a jeśli pracodawca zostanie uznany za winnego, będzie on podlegał karze grzywny w wysokości do 15000€, będzie musiał odbyć sześć miesięcy więzienia lub jedno i drugie.

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading