Ludzi nie stać na jedzenie!

5,6% osób zagrożonych ubóstwem na Cyprze nie stać na odpowiednie wyżywienie

Z populacji osób zagrożonych ubóstwem na Cyprze w 2022 r. 5,6 proc. nie było stać na posiłek zawierający mięso, ryby lub odpowiednik wegetariański co drugi dzień, co według danych stanowi wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak informuje Eurostat odsetek ten na Cyprze wzrósł z 2,4 proc. w 2021 r. do 5,6 proc. w 2022 r.

Wzrost ten zaobserwowano również na poziomie UE, gdzie odsetek ten wyniósł 19,7 proc., czyli o 2,2 punktu procentowego (pp) więcej niż w 2021 r. (17,5 proc.).

W porównaniu z całkowitą liczbą ludności UE (czyli poza liczbą osób zagrożonych ubóstwem) 8,3 proc.

Na Cyprze odsetek osób, których nie było stać na porządny posiłek w całej populacji kraju w 2022 r. wyniósł 1,5 proc., co oznacza wzrost w porównaniu z 2021 r. (0,4 proc.).

Wśród krajów członkowskich najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem, których nie stać na porządny posiłek, odnotowano w Bułgarii (44,6 proc.), następnie w Rumunii (43 proc.) i na Słowacji (40,5 proc.).

Z kolei najniższy udział odnotowano w Irlandii (5 proc.), następnie w Luksemburgu (5,1 proc.) i na Cyprze (5,6 proc.).

Zdolność do zjedzenia co drugi dzień posiłku składającego się z mięsa, kurczaka, ryb lub wegetariańskiego ekwiwalentu jest jedną z pozycji obserwowanych na poziomie gospodarstwa domowego w celu obliczenia wskaźnika poważnej deprywacji materialnej i społecznej.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading