Likwidacja punktów po dwóch latach?

W chwili obecnej, punkty karne „znikają” z systemu po trzech latach – posłowie chcą skrócić ten okres.

Dzięki projektowanej ustawie posła Nikosa Tornaritisa termin przedawnienia punktów karnych zostanie skrócony o rok.

Zgodnie z wnioskiem punkty karne zostaną zatarte wcześniej – z obecnych trzech lat ulegną likwidacji po dwóch latach. Jak informuje poseł wnioskodawca, propozycja ma na celu skrócenie okresu przedawnienia nakładanych kar, a co za tym idzie, zmniejszenie ryzyka odebrania prawa jazdy za drobne wykroczenia.

Projekt zmian przewiduje także, że w przypadku śmierci w wyniku przestępstwa jako odszkodowanie z tytułu straty zostanie przyznana kwota 100 000 euro zamiast obecnych 10 000 euro .

Wnioskodawcy twierdzą, że podwyżka z jednej strony podniesienie kwoty odszkodowania spowodowane jest korektą wskaźnika cen, z drugiej zaś fakt, że w oparciu o zasadę proporcjonalności ustalana jest kwota, która może zostać przyznana jako rekompensata na podstawie obowiązujących przepisów może być wyjątkowo niska.

Projekt trafi teraz pod obrady komisji parlamentarnych.

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading