Lewi pracownicy

Ministerstwo Pracy walczy z nieuczciwymi pracodawcami

Od kwietnia Ministerstwo Pracy przeprowadziło szereg kontroli w wielu zakładach pracy, a w rezultacie policja zatrzymała łącznie 191 osób, które pracowały bez zezwolenia i 109 pracodawców, którzy zatrudniali łącznie 427 osób którym nie odprowadzano obowiązkowych składek lub nieposiadających zezwolenia na pracę.

23 firmy zostały ukarane grzywną za nielegalne zatrudnienie 60 pracowników nierejestrowanych.

Jedna z firm zatrudniała 38 osób będących obywatelami państw trzecich i została ukarana grzywną w wysokości 4500 euro. Branżami które zatrudniają pracowników nielegalnie są najczęściej firmy sprzątające i firmy ochroniarskie.

Ministerstwo pracy stara się zapewnić przestrzeganie prawa oraz szybkie identyfikowanie i karanie nielegalnych praktyk, które podważają prawa i dobro pracowników w całym kraju. Prosi również o zgłaszanie nielegalnych praktyk pod numer telefonu  77778577


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading