Lekarzy Ci u nas dostatek

Okazuje się, że Cypr jest czwartym w UE pod względem liczby lekarzy

Według danych opublikowanych właśnie przez Eurostat, w 2021 r. Cypr zajął czwarte miejsce w UE pod względem liczby praktykujących lekarzy na mieszkańca.

Na Cyprze liczba licencjonowanych lekarzy wyniosła 4961, co odpowiada 551 lekarzom na 100 000 mieszkańców.

Wśród bloku UE największą liczbę lekarzy na 100 000 mieszkańców odnotowały Grecja (629,2) i Portugalia (562,0), a następnie Austria (540,9) i Cypr. Z kolei najniższe wskaźniki odnotowano we Francji (318,3), Belgii (324,8) i na Węgrzech (329,8).

Szacuje się, że w 2021 r. w UE było 1,82 mln praktykujących lekarzy. W liczbach bezwzględnych najwięcej praktykujących lekarzy zarejestrowano w Niemczech – 377 000, co odpowiada 21 procentom ogółu w UE. Następnie Włochy (243 000), Francja (216 000) i Hiszpania (213 000).

Na Cyprze wskaźnik licencjonowanych lekarzy na mieszkańca znacznie wzrósł od 2016 r. W tym roku na 100 000 mieszkańców przypadało 419 lekarzy, wzrastając do 516 w 2020 r., A następnie do 551 w 2021 r.

Eurostat odnotował również wzrost liczby fizjoterapeutów pracujących w UE, w tym na Cyprze.

W 2021 roku na Cyprze było 1065 licencjonowanych fizjoterapeutów – w porównaniu do 670 w 2017 roku.

Na mieszkańca przypadało 118 fizjoterapeutów na 100 000 mieszkańców.

W całej UE pracowało łącznie 611 000 fizjoterapeutów, co odpowiada średnio 136,7 na 100 000 mieszkańców.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading