Kto nie będzie jutro strajkował?

Przypominamy, że jutro w godzinach od 12:00 do 15:00 odbędzie się strajk generalny

Z uwagi na mnóstwo pytań jakie otrzymaliśmy po zamieszczeniu informacji o ogólnokrajowym strajku dotyczącym zmian w CoLA, zamieszczamy informacje o firmach i instytucjach których udział w strajku nie może zakłócić dostarczania usług podstawowych.

„Usługi podstawowe” oznaczają usługi, których przerwanie mogłoby zagrozić życiu, bezpieczeństwu osobistym lub zdrowiu całej lub części ludności oraz obejmuje czynności niezbędne do:

  • zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej
  • zapewnienia zaopatrzenia w wodę przez wodociągi
  • zapewnienie działania telekomunikacji
  • bezpieczną eksploatację transportu lotniczego i kontrola ruchu lotniczego
  • funkcjonowanie szpitali
  • funkcjonowanie więzień
  • naprawa lub konserwacja urządzeń elektromechanicznych i obiektów logistycznych służbie ludności(wojsko, policja, straż pożarna) -bezpieczeństwo operacyjne ruchu portowego

Tutaj znajduje się dokument w języku greckim informujący o strajku, prawach pracowniczych i prawach pracodawców.

WYTYCZNE DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE STRAJKU W DNIU 26.01.2023r

Na podstawie Konstytucji gwarantuje się prawo pracowników do zrzeszania się i swobody uczestniczenia w zbiorowej abstynencji od pracy. Zatem udział pracownika w strajku, nie może mieć negatywnego wpływu na ich zatrudnienie.

Pracodawca nie wypłaca pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach, w których strajkują zgodnie z przepisami prawa pracy.

PRAWA PRACOWNIKÓW:

Prawo pracowników, którzy nie chcą uczestniczyć w strajku jest zapisane w Konstytucji. Dlatego ci pracownicy muszą mieć zapewnione zaplecze do pracy. Pracownicy mają zarówno prawo do strajku a także prawo do pracy.

Na podstawie ustawy o związkach zawodowych:

  • Podczas strajku strajkujący organizują pokojowy protest o wyznaczonej godzinie.
  • Stosowanie siły, zastraszanie przez kogokolwiek w celu wymuszenia jest zabronione
  • W przypadku, gdy firmy lub organizacje należą do kategorii określonej „podstawowe usługi” muszą zapewnić „minimalny limit usług”, zarówno do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, jak i do zapobieganie nieodwracalnym szkodom.

Dodatek socjalny (CoLA), realizowany od 1944 r., został zawieszony po kryzysie w 2013 r. i częściowo przywrócony w 2018 r. Związki zawodowe i organizacje pracodawców przystąpiły do ​​dyskusji po wygaśnięciu porozumienia zawartego w lipcu 2017 r., na mocy którego pracodawcy płacili 50 % CoLA.

W skrócie można powiedzieć, że CoLA jest to rewaloryzacja wynagrodzeń w związku z inflacją, która była w roku poprzednim.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!