Królują zakażenia szpitalne

Cypr ma najwyższy współczynnik zakażeń szpitalnych w Europie!

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Cypr ma najwyższy wskaźnik zakażeń związanych z opieką zdrowotną ze wszystkich krajów w Unii Europejskiej .

Ogółem 13,8 procent pacjentów na Cyprze ma co najmniej jedną infekcję związaną z opieką zdrowotną – jest to techniczny termin określający infekcję, której doznał pacjent podczas korzystania z opieki zdrowotnej z powodu innej choroby.

Liczba ta jest ponad dwukrotnie większa od średniej wszystkich 27 państw członkowskich UE i czterech członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Średnia wynosi 6,8%!

Krajem o drugim co do częstości występowania zakażeniach związanych z opieką zdrowotną była Grecja ze wskaźnikiem 12,2%, natomiast Portugalia miała trzeci najwyższy wskaźnik (11,6%).

Z kolei na Łotwie odsetek zakażeń związanych z opieką zdrowotną był najniższy – zaledwie u trzech procent pacjentów doszło do dodatkowej infekcji w trakcie leczenia. Rumunia i Bułgaria odnotowały drugi i trzeci najniższy wskaźnik rozpowszechnienia, odpowiednio 3,1% i 3,7%.

Ponadto Cypr ma najwyższy wskaźnik stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w UE i EOG – 56,5% pacjentów szpitali w kraju otrzymuje jakąś formę leków przeciwdrobnoustrojowych .

Grecja po raz kolejny odnotowała drugą co do wielkości częstość występowania – 55,3%, a Bułgaria – trzecią co do wielkości chorobowość – 47,9% – pomimo drugiego najniższego wskaźnika częstości występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną w UE i EOG.

Na drugim końcu skali Węgry odnotowały najniższy wskaźnik stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w UE i EOG – zaledwie 20,8%, podczas gdy Francja miała drugi najniższy wskaźnik – 22,7%. Niemcy miały trzeci najniższy wskaźnik i wyniósł 26,2%.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading