Kranówka będzie zdatna do picia?

Istnieje realna szansa na poprawę jakości dostarczanej do domów wody – rząd przyjął odpowiednie przepisy

Nowa ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów – będzie miała na celu wzmocnienie zaufania społeczeństwa do wody z kranu, powiedziała minister zdrowia Popi Kanari.

Przemawiając po sesji, Kanari powiedziała, że celem projektu ustawy jest dostosowanie ustawodawstwa krajowego do odpowiedniej dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ustawa zawierała dodatkowe przepisy do istniejących ram prawnych w celu lepszej ochrony zdrowia konsumentów i lepszego zarządzania przez wszystkie zaangażowane organy, poprzez ujednolicone podejście, które obejmie teraz cały łańcuch dostaw wody, od źródła do konsumpcji.

Wraz z wejściem w życie ustawy po raz pierwszy zostanie wdrożone podejście prewencyjne polegające na działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia u źródła wody poprzez wprowadzenie regularnych ocen ryzyka w całym łańcuchu wodnym.
Projekt ustawy będzie miał również na celu „wzmocnienie zaufania społeczeństwa do wody z kranu” co spowoduje wzrost jej zużycia i zmniejszenie zużycia plastikowych butelek.

W ramach projektu podjęte zostaną działania mające na celu zapewnienie lepszego dostępu do wody oraz zaopatrzenie w nią konsumentów usług publicznych, budynków użyteczności publicznej, restauracji, stołówek i usług cateringowych.

Podejmowane będą również działania mające na celu ograniczenie wycieków wody przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości bardziej szczegółowego i skuteczniejszego informowania obywateli o jakości wody pitnej. Dodatkowe kontrole pozwolą na łatwiejsze zarządzanie pojawiającymi się zanieczyszczeniami.

Zapytana, czy celem projektu jest uczynienie wody z kranu zdatną do picia, minister zaznaczył, że woda z kranu jest już zdatna do picia.

Ludzie mogą myśleć, że woda butelkowana jest bezpieczniejsza do picia niż woda z kranu, co nie jest prawdą – powiedziała.
Naszym celem jest przekazanie wiadomości, że nasza woda kranowa jest bardzo dobrej jakości.

Oprócz badania wody u źródła należałoby także sprawdzać jej jakość w domach. Systemy rur dostarczających wodę do domów są stare i bardzo często uszkodzone o czym świadczy między innymi osadzający się w czajnikach kamień.

Przed Cyprem jeszcze długa droga aby domowe filtry zniknęły i zaprzestano kupować wodę w butelkach.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading