Koronawirusowe mandaty czas zapłacić

Pamiętacie jeszcze o mandatach wystawianych w czasach koronawirusa? Cypr nie zapomniał…

Setki, a być może nawet tysiące spraw z czasów koronawirusa trafiały już do cypryjskich sądów. Ostatnio jednak sędzia zaskoczył policję odmawiając wznowienia ponad 20. zaległych spraw twierdząc, że czas pandemii się zakończył i nie ma powodu aby wznawiać postępowanie.

Policja dwukrotnie próbowała ponownie zarejestrować około 20 spraw dotyczących niezapłaconych mandatów wydanych w czasie pandemii koronawirusa, a obywatele odmówili ich zapłaty. Podczas gdy początkowo sprawy były rejestrowane w Sądzie Rejonowym w Nikozji, później oskarżonych nie odnaleziono, albo z powodu zmiany adresu, albo z powodu ukrywania się, co skutkowało tym, że gdy nadszedł czas ich rozprawy, byli nieobecni.

Sądy w takich przypadkach dają policji i prokuraturze podwójną szansę na ustalenia miejsca pobytu oskarżonego. Gdy nie jest to możliwe, postępowanie karne umarza się z powodu niedoręczenia, a sprawę umarza.

Nazwiska osób, które toczą się przeciwko nim sprawy, znajdują się na specjalnej liście i w momencie gdy zostaną z jakiegokolwiek powodu zidentyfikowane przez Policję i okazuje się, że są poszukiwane do innych spraw, te są wznawiane. 

W ostatnim czasie Policja próbowała ponownie zarejestrować około 20 spraw, które zostały wycofane z powodu nieustalenia miejsca pobytu i związane z pozasądowymi karami za koronawirusa. Ale ten wysiłek poszedł na marne, po tym jak sędzia odmówił przyjęcia takiego pozwu. 

Według informacji „Philenews” w notatce do akt sprawy z początku sierpnia sędzia napisał, że ponowna rejestracja spraw jest niedopuszczalna ze względu na upływający czas, natomiast ustanowienie przepisy dotyczące ograniczeń pandemii zostały wprowadzone w określonym celu, który obecnie nie istnieje. Sędzia zauważył jednocześnie, że zniknęła potrzeba podejmowania działań, a wznowienie spraw obciąży jedynie Cypr zbędnymi kosztami.

O stanowisko poproszono Służby Prawne.

W przypadku gdy rządowy Wydział Prawny będzie nalegał na wniesienie tych spraw do sądu, zostanie złożony wniosek o wydanie specjalnego nakazu, aby zmusić sąd do ponownego przyjęcia tych spraw. W przeciwnym razie albo pozostaną w toku, albo zostaną trwale wycofane. Będzie to jednak oznaczać nierówność wobec praworządnych obywateli, którzy w czasie pandemii koronawirusa otrzymali pozasądowy mandat i albo zapłacili go w terminie, albo zostali postawieni przed sądem i ukarani grzywną, którą płacą w ratach.

Sprawa ma zostać wyjaśniona we wrześniu po dokładnym zbadaniu implikacji dla dziesiątek innych spraw toczących się w sądach gdzie nie udało się zlokalizować oskarżonych, albo ze względu na zmianę adresu, albo ukrywanie się przed władzami . 

Powstaje pytanie, co z tymi przypadkami zostanie zrobione? Należy również wziąć pod uwagę możliwość rozpoznania przypadków koronawirusa po ponad pięciu latach od zakończenia pandemii.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading