Korekty w ustawie o prawie do zmiany nazwiska

Każdy Cypryjczyk ma prawo za jedyne 50€ zmienić swoje imię i nazwisko.

Niestety przywilej ten jest nadużywany przez posiadaczy cypryjskich paszportów, którzy nie pochodzą z Cypru.  Pragną w ten sposób ukryć swoją tożsamość.

By zapobiec nadużyciom, powstaje projekt ustawy dający prawo dyrektorowi Wydziału Ewidencji Ludności i Imigracji możliwości wymagania od osób naturalizowanych, które wnioskują o zmianę imienia lub nazwiska, dokonania zmiany nazwiska w kraju pochodzenia.

Nowelizacja ustawy została uznana za konieczną, gdyż zjawiska nadużyć obserwowane były przez osoby naturalizowane, które wnioskowały o zmianę imienia lub nazwiska w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości, a ostatecznym celem było nadużycie procedur i wprowadzenie władz w błąd . 

Służba Audytu w swoim sprawozdaniu dotyczącym Cypryjskiego Programu Inwestycyjnego znalazła dużą liczbę wniosków złożonych przez cudzoziemców, którzy byli naturalizowanymi Cypryjczykami, w których domagali się zmiany nazwiska. Jest to praktyka stosowana od 2016 r. po opinii Prokuratora Generalnego, zgodnie z którą, gdy ktoś otrzymał cypryjskie obywatelstwo, automatycznie uzyskał takie same prawa jak Cypryjczycy.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading