fbpx

Konkurs na najlepsze publikacje promujące historię Polski i polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2017. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 maja 2018 r.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 000€, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 000 zł. Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze. Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2017. Publikacje prosimy przesyłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: [email protected] z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”. Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej. Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!