Koniec z powtarzaniem klasy?

Minister edukacji Prodromos Prodromou opracował propozycję zakończenia praktyki polegającej na powtarzaniu klas przez uczniów gimnazjów na podstawie oceny wyników.

Według Philenewsa propozycja została już wysłana do oceny prawnej na drodze do wdrożenia i została już przedstawiona związkowi nauczycieli szkół średnich (Oelmek), związkowi nauczycieli techników (Oltek) oraz zorganizowanym grupom rodziców.

Propozycja ma początkowo znieść praktykę wymagania powtarzania klasy przez młodszych uczniów gimnazjów, z możliwością rozszerzenia w przyszłości przeniesienia na starszych uczniów liceów i techników.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, uczniowie osiągający gorsze wyniki nie będą musieli powtarzać klasy, chociaż nie ma to zastosowania, jeśli słabe wyniki są związane z wagarowaniem lub chroniczną nieobecnością. Uczeń nadal będzie zobowiązany do powtórzenia klasy jeśli okaże się, że uczeń przekroczył dozwoloną liczbę rocznych nieobecności.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, egzaminy poprawkowe również zostaną zniesione. Powodem tego jest uwolnienie szkół od procedur, które ministerstwo uznało za niepotrzebne, takich jak spotkania nauczycieli w celu znalezienia sposobów na przyznanie uczniom brakujących punktów, a tym samym „oszczędzenie” ich przed koniecznością powtarzania roku i zapewnienie uczniom dodatkowego wsparcia.

Okazuje się więc, że na Cyprze nie trzeba będzie już się uczyć – wystarczy chodzić do szkoły.

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading