fbpx

Koniec z nielegalnymi migrantami?

Rząd zdecydował o zmianie prawa – procedury migracyjne mają znacznie przyspieszyć

Szybkie procedury rozpatrywania wniosków azylowych, praw i obowiązków, zawieszania statusu i świadczeń w przypadku niezgodności oraz sprawdzania wnioskodawców w ciągu pierwszych pięciu dni po ich przybyciu są przewidziane w nowej ustawie, która jest obecnie pisana dla uchodźców i imigrantów .

Tysiące wniosków o azyl polityczny i skomplikowane procedury ich rozpatrywania w połączeniu z labiryntem Ustawy o uchodźcach z 2000 roku zmusiły ministra spraw wewnętrznych Nikosa Nourisa do zwrócenia się do Rady Ministrów o zatwierdzenie zasadniczej zmiany ustawy. Zadanie zostało powierzone Komisarzowi ds. Administracji Louisie Christodoulidou Zannetou. Zdaniem prawników obowiązujące prawo stało się nieczytelne i trudne do wdrożenia, ponieważ odsyła do wielu artykułów i niepotrzebnych powtórzeń oraz wprowadza nowe artykuły z nowymi numerami.

Biuro Rzecznika Legislacji zajmuje się tą sprawą od trzech miesięcy. Powołany został specjalny zespół prawników specjalizujących się w prawie międzynarodowym. Badamy, jak wspomniała pani Zannetou, model Grecji, która przedstawiała podobne problemy jak Cypr i skutecznie sobie z nimi radziła.

Podkreśla się, że jest to prawo bezpośrednio związane z prawami człowieka i wymagające szczególnej uwagi oraz ścisłego przestrzegania dyrektyw UE i konwencji międzynarodowych. Jednocześnie jednak ogromna liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie i składanych każdego dnia zmusza do prawnego znalezienia prawnych sposobów załatwienia tych spraw zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i sądowym.

Tekst zaproponowany przez Komisarza zostanie przesłany do właściwego ministerstwa, które przeanalizuje go wraz z odpowiednimi departamentami i zaangażowanymi służbami, a następnie podda go konsultacjom społecznym i ocenie prawnej przez Służbę Prawną Republiki.  

Projekt nowej ustawy ma na celu zarówno administracyjne, jak i technologiczne unowocześnienie rozpatrywania spraw. 

Przykładem takiego unowocześnienia jest nasza propozycja utworzenia w Służbie Azylowej odrębnego sektora o nazwie Sektor Przyjęć i Identyfikacji. Nowy Departament będzie odpowiedzialny za działanie w Pierwszym Centrum Przyjęć i Identyfikacji, tak jak obecnie w Pournara, odpowiedzialny za przyjmowanie obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, informowanie ich o ich prawach i obowiązkach, identyfikację i rejestrację, ich kontroli, ale przede wszystkim oddzielenie tych osób na podstawie ich szczególnych warunków i bezbronności, indywidualne rozważenie w celu ustalenia, czy osoby potrzebują specjalnych gwarancji proceduralnych, ustalenie, czy są nieletnimi, a także krajów, z których pochodzą. 

Proponuje się również wprowadzenie terminów umożliwiających szybkie rozpatrywanie wniosków i postępowań sądowych oraz zapewnienie osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w tych postępowaniach.

Dodano również przepis dotyczący obowiązku przestrzegania przez wnioskodawców regulaminów pierwszych ośrodków recepcyjnych lub ośrodków zakwaterowania oraz odpowiadającego im nieprzestrzegania przepisów związanych z udzielaniem lub nie udzielaniem pomocy materialnej. 

Nie jest jeszcze jasne kiedy nowe przepisy będą gotowe i kiedy trafią do parlamentu.

Pewne jest jedno – nowe prawo potrzebne jest jak najszybciej.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!