Koniec z audytami dla małych firm

Od 1 stycznia 2023 r. 37 tys. małych przedsiębiorstw będzie podlegało nowej procedurze badania sprawozdań finansowych. 

Po przyjęciu ustawy przez Parlament, te przedsiębiorstwa i osoby samozatrudnione będą teraz poddawane przeglądowi sprawozdań finansowych tylko przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską, zamiast obecnego pełnego procesu audytu polegającego na składaniu zbadanych rachunków finansowych.

Zmiana w procedurze audytu była wynikiem uchwalenia projektu ustawy, do którego powstania przyczyniło się również Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów (SELK). 

Zgodnie z wytycznymi SELF, małe firmy, które zdecydują się na proces przeglądu zamiast audytu, nadal będą podlegać czterem obowiązkom. 

Nadal będą sporządzać sprawozdania finansowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF), zatwierdzone przez UE. Powinny także realizować obowiązki wynikające z ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy pochodzących z działalności niezgodnej z prawem. Ponadto wymogi dotyczące składania sprawozdań w Registrar of Companies mające zastosowanie do zbadanych sprawozdań finansowych będą zgodne z ustawą o spółkach, a także będą obowiązywać wymogi podatkowe dotyczące sprawozdań finansowych. 

Proces przeglądu może być przeprowadzony wyłącznie przez uprzednio licencjonowanego biegłego rewidenta lub firmę audytorską.

Firma, która zastosuje proces weryfikacji, musi być firmą prywatną, a zarówno jej obroty netto, jak i całkowite aktywa nie mogą przekraczać lub przestać przekraczać kryteriów odpowiednio 200000 i 500000 euro przez co najmniej dwa kolejne lata. 

Obroty netto obejmują także dochody z czynszu, odsetek, dywidend i tantiem. 

Ponadto w przypadku grupy, jeśli jest zwolniona z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, może wybrać zadanie przeglądowe, jeśli wraz ze swoimi spółkami zależnymi nie przekraczają lub przestają przekraczać odpowiednie kryteria przez co najmniej dwa kolejne lata.

Wiele małych firm oszczędzi na audytach – a te do najtańszych nie należą…

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku  i będzie miała zastosowanie do sprawozdań finansowych, które są wymagane 31 grudnia 2022 r.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!