Koniec z anonimowością na Facebooku

Rząd przedstawił projekt ustawy, który umożliwi organom ścigania śledzenie tożsamości osób publikujących na mediach społecznościowych, umożliwiając policji zabezpieczenie w razie potrzeby nakazów sądowych

Projekt nowelizacji dotyczy zatrzymywania danych telekomunikacyjnych w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw. Obecne prawo zezwala na zniesienie poufności w telekomunikacji, ale precyzuje, że dotyczy to „usługodawców”.


Cypr chce dostosować swoje przepisy do dyrektywy UE 2018/1972 w sprawie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.


Zgodnie z opinią prawną przedstawioną przez prokuratora generalnego termin „usługodawca” nie ma zastosowania do platform takich jak Facebook czy Twitter – co oznacza, że ​​policja nie może kierować wniosków o uchylenie poufności do tych platform mediów społecznościowych. Termin „usługodawca” zostanie zatem zastąpiony terminem „usługi łączności elektronicznej”.

Jak twierdzą media rząd przyjął ustawę 31 marca i ustawa została przedłożona parlamentowi – trudno powiedzieć czy parlament zajmie się przepisami jeszcze w tej kadencji.

Mamy nadzieję, że dzięki nowym przepisom skończy się hejt i oczernianie innych z fikcyjnych (lewych) profili na mediach społecznościowych…


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading