Koniec przyjmowania migrantów z Syrii

Cypr uważa Syrię za kraj bezpieczny – przybywający migranci będą odsyłani z powrotem bez rozpatrywania wniosków o azyl

Jak powiedział szef MSW Cypru Constantinos Ioannou, w związku z masowym napływem syryjskich uchodźców i w oczekiwaniu na decyzję o uznaniu części Syrii za „strefę bezpieczną” dla powrotu migrantów Cypr zawiesza rozpatrywania wniosków o azyl od Syryjczyków.

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides, ogłaszając zawieszenie rozpatrywania wniosków, oznajmił, że są to „trudne decyzje”, ale władze podejmują je, by zagwarantować interesy państwa. Jak dodał, jego kraj „wykazał swoją wrażliwość zarówno wobec uchodźców, jak i trudnych sytuacji w sąsiedztwie”.

Zapowiedział, że temat syryjskich uchodźców będzie poruszony podczas dzisiejszego nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

Syryjscy migranci przybywający na Cypr są teraz przewożeni do jednego z ośrodków przyjmowania migrantów. Syryjczycy otrzymają łóżka w Kophinou, a gdy placówka się zapełni, zostaną wysłani do Pournara w Kokkinotrimithia.

Podczas pobytu w placówkach otrzymają żywność, nie otrzymają jednak żadnych innych przywilejów ani środków finansowych.

Wcześniej osoby te po pobycie w Pournara zostałyby wypuszczone do społeczności, otrzymując świadczenia jako osoby ubiegające się o azyl, a także status ochrony, na podstawie oceny Syrii jako kraju niebezpiecznego – teraz otrzymają jedynie wyżywienie.

Ponad 10000 wniosków o azyl, które do tej pory zostały złożone zostało odesłane do archiwum bez rozpatrzenia.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading