Koniec Neckermann Polska

Neckermann Polska złożyło wniosek do Marszałka Mazowsza o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych, mających na celu sprowadzenie do kraju wszystkich klientów biura podróży znajdujących się zagranicą.

Jak wynika z oświadczenia opublikowanego na stronie www.neckermann.pl wszyscy klienci Neckermann Polska są objęci ochroną, wynikającą z udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz z przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Organem do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się poza granicami kraju jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu.

Departament Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
tel. +48 22 597 95 40, +48 22 597 95 43, +48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41,
e-mail: dkpit@mazovia.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.neckermann.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Konsulowie są przygotowani na zorganizowanie pomocy konsularnej:

Jak już wcześniej informowaliśmy na Cyprze z biurem Neckermann Polska przebywa około kilkudziesięciu Polaków.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading