Koniec anonimowych pre-paid’ów

Parlament przyjął przepisy nakazujące rejestrację wszystkich kart SIM – koniec z anonimowością przy zakupie telefonu na kartę

Cypr był jednym z nielicznych krajów europejskich gdzie każdy mógł bez problemu i bez podawania swoich danych osobowych kupić kartę pre-paid do telefonu komórkowego. Nawet na obszarach okupowanych żeby kupić kartę trzeba okazać dokument tożsamości.

Napisaliśmy, że był gdyż właśnie ulega to zmianie.

Na posiedzeniu plenarnym parlament przyjął ustawę umożliwiającą identyfikację właścicieli i użytkowników sprzętu i usług telefonii komórkowej na kartę, (np. soeasy), w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego oraz obywateli przed popełnianiem przestępstw.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 posłów, przy 14 głosach wstrzymujących się. Odpowiedni projekt ustawy został złożony przez przewodniczącego Komisji Transportu, Łączności i Marino Musiutta w imieniu Frakcji Demokratycznej-Współpracy Sił Demokratycznych,

Propozycję złożyli po raz pierwszy w 2009 roku byli parlamentarzyści Angelos Votsis i Georgios Prokopiou, jednak później został on przywrócony przez pana Mousiouttę. Zgromadzenie Plenarne odrzuciło wniosek AKEL o odroczenie dyskusji w tej sprawie.

W swoim oświadczeniu na posiedzeniu plenarnym poseł DIKO Christos Orfanidis stwierdził, że dzisiejsze przyjęcie ustawy może uratować choć jedno życie.

Poseł EDEK Ilias Myrianthous oświadczył, że opowiadają się za ustawą, ponieważ rozwiąże ona wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem miejsca, a także uregulowano kwestie danych osobowych.

Poseł do parlamentu DIKO Zacharias Koulias stwierdził, że jest wysoce niedopuszczalne, aby ktoś dopuścił się czynów przestępczych i nie można go było zidentyfikować przez telefon.

Poseł AKEL Aristos Damianou stwierdził, że tylko naiwni mogą sądzić, że służby państwowe nie mają możliwości nikogo monitorować i oczekiwać od prepaidów. Stwierdził jednak, że również i tę ustawę należy uchwalić, aby usunąć kolejny zarzut nieadekwatności organów ścigania.

Poseł Ruchu Współpracy Obywatelskiej na rzecz Środowiska Stavros Papadouris wyraził nadzieję, że ustawa zostanie dzisiaj przyjęta i powiedział, że być może ostatecznie narzędzie to odkryje pewne sytuacje. Dodał jednak, że dobrze byłoby dać, zauważając, że przestępczość znacznie wyprzedza policję.

Poseł Marinos Mousioutas powiedział, że po 16 latach propozycja byłych kolegów, która przeszła przez tysiąc fal, trafia na posiedzenie plenarne. Odniósł się do konieczności natychmiastowego przyjęcia ustawy, stwierdzając, że nie jest to panaceum i nie wyeliminuje przestępczości, ale stanowi poważne narzędzie w rękach organów ścigania i może uratować życie. Wspomniał także, że te karty do telefonów komórkowych wplątały nazwę Republiki Cypryjskiej w międzynarodowe centra nielegalności. Zapewnił, że prawo zostało sprawdzone zarówno przez Komisarza ds. Prywatności, jak i Komisarza ds. Komunikacji Elektronicznej i że został o to poproszony.

Poseł AKEL Giorgos Loukaidis oświadczył, że AKEL będzie głosował przeciwko ustawie po zidentyfikowaniu poważnych uchybień. Mówił o konieczności zawsze przestrzegania zasady proporcjonalności. Dodał, że w imię bezpieczeństwa odmówiono praw i że cztery lata temu Parlament na mocy postanowienia sądu zezwolił na monitorowanie telekomunikacji, co do dziś nie zostało zrealizowane.
Zastanawiał się, w jaki sposób to prawo może zapobiec anonimowości, skoro obecnie istnieje tak wiele aplikacji, które umożliwiają komunikację bez konieczności podawania numeru telefonu.

Poseł do parlamentu DISY Dimitris Dimitriou stwierdził, że gdyby ustawa została uchwalona w 2009 r., miałaby znacznie większą wartość niż obecnie, przy istniejących możliwościach technologicznych. Wyraził także obawy co do skuteczności policji, gdyż 50 miesięcy od uchwalenia ustawy o inwigilacji ustawa ta nie została jeszcze wdrożona. Dodał, że nie udało się jeszcze odłączyć sygnału telefonii komórkowej w Centralnych Zakładach Karnych.  
Pomimo obaw co do skuteczności tego środka, stwierdził, że nie można nie udostępnić władzom kolejnego narzędzia do zwalczania przestępczości zorganizowanej, siatek przemytniczych migrantów i ataków cybernetycznych.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading