Komu należy okazać SafePass?

Rzecznik Ochrony Danych Osobowych na Cyprze Irene Loizidou Nikolaidou opublikowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie przepustek SafePass.

1. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie oryginału lub kopii zaświadczenia, które posiadam na szybki test, PCR, chorobę COVID 19 lub szczepienie?
Nie. Masz tylko obowiązek poinformować go, że zostałeś przetestowany i poinformować go o jego wyniku, aby mógł sporządzić tygodniowy program, którego musi przestrzegać, na podstawie odpowiednich dekretów. Ponadto, jeżeli jesteś wykluczony z obowiązkowych testów, powinieneś go poinformować, że posiadasz zaświadczenie lekarskie o chorobie z COVID 19 z ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie o szczepieniu. 

2. Kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie posiadanego przeze mnie certyfikatu w miejscu pracy? 
W miejscu pracy okazania dokumentu SafePass może żądać:
– Specjalista ds. bezpieczeństwa firmy, (zatrudniony na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1996 r., numer 89 (I) / 1996, z późniejszymi zmianami).
– Inspektorzy Departamentu Inspekcji Pracy,
– Funkcjonariusze upoważnieni na mocy dekretu z dnia 08.05.2021 r.
– Funkcjonariusze posiadający takie uprawnienia na mocy specjalnych przepisów.
– funkcjonariusze policji.

3. Czy mój pracodawca może zmusić mnie do zaszczepienia się lub muszę go o tym fakcie poinformować?
Nie. Jeśli jednak chcę zostać zwolniony z obowiązku poddawania się testowania w oparciu o tygodniowy harmonogram testów pracowniczych, to powinieneś go poinformować, że posiadasz świadectwo szczepień.


Rzecznikiem Ochrony Danych Osobowych na Cyprze, od 28.09.2015 roku jest Irene Loizidou Nikolaidou


4. Czy idąc do kawiarni, restauracji lub hotelu muszę okazać posiadany certyfikat osobie prowadzącej to miejsce?
Nie. Osoba zarządzająca lokalem może tylko zapytać mnie, czy mam certyfikat i jego typ. Jeśli jednak przejdę kontrolę wyrywkową przez upoważnionego funkcjonariusza lub funkcjonariusza policji, mam obowiązek okazać SafePass. 

5. Kto jest upoważniony do kontrolowania posiadanego przeze mnie certyfikatu w restauracjach, centrach handlowych, sklepach powyżej 500 mkw., obiektach turystycznych, stadionach, kawiarniach itp.? 
Kontrole wyrywkowe w tych obszarach mogą być przeprowadzane przez funkcjonariuszy upoważnionych na podstawie dekretu z dnia 08.05.2021 r., w zależności od zakresu ich działalności, a także policjantów.

6. Jak mogę się upewnić, że osoba przeprowadzająca pobieranie próbek jest upoważnionym funkcjonariuszem lub policjantem?
Powinieneś poprosić go o pokazanie mi swojego identyfikatora policyjnego lub służbowego.

7. Czy pokazanie posiadanego przeze mnie certyfikatu stanowi przetwarzanie danych osobowych?
Nie. Samo przedstawienie zaświadczenia upoważnionemu funkcjonariuszowi lub policjantowi w kontekście kontroli, która nie wymaga zapisu lub rejestracji jakichkolwiek informacji w elektronicznym lub drukowanym systemie archiwizacji, nie stanowi przetwarzania danych osobowych.

8. Kiedy wolno rejestrować dane wymienione w posiadanym przeze mnie certyfikacie?
Tylko przy wystawianiu mandatu

9. Czy przedstawienie zaświadczenia upoważnionemu funkcjonariuszowi lub policjantowi narusza tajemnicę lekarską?
Nie. Tajemnica lekarska zostaje naruszona, gdy lekarz ujawnia dane zdrowotne swojego pacjenta osobie nieuprawnionej. Sprawy kontrolne, w których masz obowiązek przedstawić posiadane przeze mnie zaświadczenie, w celu przestrzegania odpowiednich dekretów lub odpowiednich przepisów, nie stanowią naruszenia mojej tajemnicy lekarskiej. 

10. Jaka jest rola Biura Rzecznika w odniesieniu do konstytucyjności dekretów?
Badanie zgodności dekretów z Konstytucją nie dotyczy Urzędu Rzecznika. Zadania Urzędu ograniczają się do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w dekrecie, było proporcjonalne do zamierzonego celu i zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

11. Czy inne kraje wdrożyły środki ochrony danych osobowych na podstawie posiadania i okazania zaświadczeń?
Tak. Podobne środki zostały wdrożone w takich krajach jak Dania, Izrael i Estonia, a podobne środki mają zostać podjęte przez między innymi Wielką Brytanię. 

12. Czy zawiadomienie o szczepieniu osoby zmarłej narusza przepisy dotyczące danych osobowych?
Nie. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych dotyczy tylko żyjących osób fizycznych. Informacje o zmarłym nie są danymi osobowymi.

13. Kto w szkołach jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy uczniowie posiadają szybki test lub certyfikat PCR? 
Zgodnie z odpowiednimi instrukcjami Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży z dnia 07.05.2021, po konsultacji z Biurem Rzecznika, kontroli dokonuje Przewodniczący Komisji BHP szkoły oraz nauczyciele upoważnieni przez Dyrektora. Certyfikatów nie pobiera się ani nie kopiuje. 

14. Kto w szkołach jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy nauczyciele posiadają szybki test lub certyfikat PCR? 
Kierownictwo jednostki szkolnej.

15. Co to jest Cyfrowy Zielony Certyfikat?
Wkrótce zostanie przyjęte rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie przyjęcia cyfrowego zielonego certyfikatu. Świadectwa te ułatwią przemieszczanie się obywateli Unii podróżujących z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Jeśli posiadasz certyfikat na szybki test lub PCR lub na chorobę COVID 19 lub na szczepienie, będziesz mógł go pobrać na swoje urządzenie lub wydrukować w formacie QR Code. Na punktach wejścia / wyjścia portów i lotnisk będą znajdować się urządzenia, które odczytują kod QR i potwierdzają jego autentyczność, dzięki czemu będziesz mógł podróżować.

16. Jeśli nie posiadam cyfrowego zielonego certyfikatu, czy będę mógł podróżować?
Tak. Będę jednak musiał sprawdzić wymagania odnośnie obostrzeń w kraju docelowym

17. Czy będę mógł korzystać z cyfrowego zielonego certyfikatu w kraju docelowym?
Nie, chyba że wymaga tego prawo kraju przeznaczenia.

18. Czy Biuro Rzecznika uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia?
Tak. Rzecznik, jako członek Europejskiej Rady Ochrony (EKPC), bierze udział w wydaniu opinii publicznej EKPC i Europejskiego Inspektora do Komisji Europejskiej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zielonego certyfikatu cyfrowego.
Ponadto, jeśli właściwe ministerstwo zamierza uchwalić przepisy usuwające wewnętrzne ograniczenia w korzystaniu z cyfrowego zielonego certyfikatu, należy przeprowadzić ocenę skutków i przedłożyć ją do jego Urzędu do uprzedniej konsultacji.

Mamy nadzieję, że teraz jest wszystko jasne…


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading