Kolejny rekord Cypru

Aż 79,4 proc. zadłużenia publicznego Cypru znajduje się w rękach zagranicznych. To rekord w Unii Europejskiej. W UE, inaczej niż np. w Japonii, kraje zadłużają się raczej zewnętrznie niż wewnętrznie. W Polsce udział nierezydentów w długu publicznym sięgnął 54,5 proc.

Wśród krajów należących do Unii Europejskiej udział zagranicznych posiadaczy obligacji i papierów skarbowych szczególnie wysoki jest także w przypadku Łotwy (72 proc.), Austrii (71 proc.), Finlandii (70 proc.) i Litwy (69 proc.) – analizuje sytuację Eurostat. Najmniejsze znaczenie (10,5 proc.) ma on w przypadku Malty. Oprócz niej Dania, Szwecja, a także Luksemburg, Chorwacja i Włochy preferują model zadłużania się raczej u własnych obywateli i instytucji niż zagranicą.

Dane te trzeba oczywiście odnieść do łącznego poziomu zadłużenia publicznego, bo wtedy lepiej widać czy zagraniczne zadłużenie jest istotne dla poszczególnych krajów. W przypadku Cypru, w którym zadłużenie publiczne przekracza poziom rocznego PKB, wysokie zadłużenie zewnętrzne jest dodatkowym utrudnieniem w prowadzeniu samodzielnej polityki zagranicznej. Dla Łotwy wysoki udział portfela zagranicznych rezydentów nie ma aż tak wielkiego znaczenia, gdyż kraj ten generalnie ma niski poziom długu publicznego w relacji do PKB (tylko 40,1 proc.).


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading