Kolejny pozew odrzucony

10 lat temu miał miejsce kryzys finansowy na Cyprze – sąd odrzucił kolejny pozew o odszkodowanie

Zapewne nie wszyscy z Was jeszcze pamiętają bankructwo jedno z największych banków na Cyprze, to jest Laiki Bank. Stało się to w 2013 roku. Wtedy rząd niespodziewanie nałożył bardzo wysoki podatek na zgromadzone w tym banku pieniądze.

Zgodnie z prawe – część pieniędzy przepadła, pozostałe oszczędności zostały przeniesione do Bank of Cyprus a Laiki Bank został po prostu zlikwidowany.

Wiele osób, któe straciło swoje pieniądze, zdecydowało się oddać sprawę do sądu – teraz zapadł kolejny wyrok w tej sprawie.

Sąd Rejonowy w Nikozji oddalił sprawę wniesioną przeciwko Bank of Cyprus, Bankowi Centralnemu i Republice Cypryjskiej w sprawie redukcji wartości depozytów podczas kryzysu finansowego w 2013 roku.

Państwo znalazło się w impasie, a podjęte środki miały na celu zarówno interes publiczny, jak i zapewnienie w maksymalnym możliwym zakresie depozytów, w tym depozytów powoda – napisano w orzeczeniu

W swoim komunikacie Prokuratura Generalna poinformowała, że ​​pozew dotyczy wydania wyroków deklaratoryjnych oraz wypłaty odszkodowania za rzekome szkody, jakie powódka poniosła z tytułu utraty wartości jej depozytów.

W decyzji stwierdzono: „Bank of Cyprus został poddany reorganizacji, gdy niemożliwe stało się zabezpieczenie minimalnego niezbędnego kapitału oraz w obliczu bardzo poważnych problemów z płynnością. […] Powyższe środki zostały podjęte w celu uniknięcia likwidacji banku, która miałaby katastrofalne skutki dla wierzycieli Bank of Cyprus oraz dla gospodarki państwa”.

Wtedy, w 2013 roku, wszystkim wydawało się, że to niemożliwe aby Państwo zabrało oszczędności – teraz, kolejny wyrok pokazuje, że to było nawet legalne…


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading