Kolejny pozew odrzucony

Po raz kolejny sąd odrzucił żądania zwrotu utraconych środków z LAIKI Bank.

Kolejne pozwy sądowe w sprawie restrukturyzacji i likwidacji banku LAIKI są oddalane są przez cypryjskie sądy. Decyzja została podjęta w miniony czwartek 10 sierpnia przez Sąd Rejonowy w Nikozji.

Powodowie kwestionowali konstytucyjność środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podjętych przez państwo na podstawie „Ustawy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kredytów i innych instytucji z 2013 r.

W uzasadnieniu sąd napisał między innymi:

Gdyby szczególne środki restrukturyzacyjne podjęte w odniesieniu do Laiki Bank nie zostałyby podjęte, bank zostałby postawiony w stan likwidacji, a jego deponenci znaleźliby się w gorszej sytuacji niż w momencie podejmowania środków restrukturyzacyjnych.
W szczególności z powodów wyjaśnionych powyżej ubezpieczeni deponenci nie mogliby otrzymać odszkodowania, a ponadto doszłoby do niepokojów społecznych, destabilizacji gospodarczej i niestabilności finansowej oraz chaotycznego bankructwa systemu finansowego, a ostatecznie samej Republiki Cypryjskiej.

Bankowy kryzys finansowy na Cyprze, który miał miejsce w 2013 roku, miał poważne konsekwencje dla gospodarki tego kraju. Ten kryzys był wynikiem nadmiernego zadłużenia banków cypryjskich w wyniku spekulacyjnych działań na rynkach finansowych.

W jego wyniku, sektor bankowy Cypru stanął na krawędzi załamania. Wielu klientów banków, zarówno lokalnych jak i zagranicznych, utraciło swoje oszczędności, a sytuacja doprowadziła do zamknięcia banków i wprowadzenia kontroli kapitału.

Rząd Cypru musiał zwrócić się do Unii Europejskiej o pomoc finansową, aby uratować swoje instytucje finansowe. W wyniku porozumienia z Troiką (Europejskim Bankiem Centralnym, Europejską Komisją i Międzynarodowym Funduszem Walutowym), Cypr otrzymał pakiet pomocowy w wysokości 10 miliardów euro. Jednak w zamian za pomoc finansową, Cypr zobowiązał się do przeprowadzenia serii reform strukturalnych oraz restrukturyzacji sektora bankowego.

Ten bankowy kryzys finansowy na Cyprze był jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z europejskim kryzysem długu, a jego skutki miały długotrwały wpływ na cypryjską gospodarkę oraz zaufanie do sektora bankowego.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading