Kolejne plany dla schronisk…

Od kilku lat rząd tylko zapowiada co zrobi dla schronisk i nie robi nic!

Od lat obietnice budowy schronisk dla bezpańskich zwierząt na Cyprze pozostają niespełnione, pozostawiając tragicznie niezmienioną sytuację dotyczącą dobrostanu zwierząt na wyspie.

Pomimo otrzymania znacznych obietnic finansowych, kontrola bezpańskich psów wymknęła się z rąk państwa, wskaźniki porzucania gwałtownie wzrosły, obywatele są wzburzeni i zniechęceni, a egzekwowanie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt nadal cierpi.

Poprzednia administracja zatwierdziła budżet w wysokości 750 000 euro na lata 2020-2023 na utworzenie regionalnych schronisk dla bezpańskich psów. Dodając do tego, całkowite wydatki na projekt wzrosły do ​​1 500 000 euro na lata 2022-2024. Plan miał na celu utworzenie sześciu schronisk, z których każdy otrzyma dotację w wysokości 250 000 euro. 

Niestety inicjatywa nawet nie ruszyła z miejsca, co doprowadziło do opracowania nowego planu na lata 2023-2025.

Nowa propozycja ma na celu utworzenie sześciu regionalnych schronisk dla bezpańskich psów przy specjalnym wsparciu władz lokalnych. Co zaskakujące, jak donosi Philelenews, żaden z lokalnych włodarzy nie podjął kroków w kierunku budowy tych obiektów – zamiast tego niektórzy uciekają się do unikania odpowiedzialności. 

Jedynymi gminami, które podjęły działania w ostatnich latach, są główne dystrykty Nikozji, które nawiązały współpracę z organizacjami zajmującymi się dobrostanem zwierząt w celu zarządzania odpowiednim schroniskiem.

Mary Chrysochou-Anastasi, przewodnicząca „Voice for Animals”, wyraziła swoją frustrację, stwierdzając, że większość gmin i społeczności okazała się nieodpowiedzialna, lekceważąc obowiązujące przepisy i przymykając oko na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami. Podkreśliła, że ​​zwierzęta cierpią bez żadnej kontroli i kar ze strony odpowiednich władz, które są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt.

Chrysochou-Anastasi zwróciła uwagę na kilka przypadków znęcania się nad zwierzętami w istniejących schroniskach, z których większość była ukrywana przed opinią publiczną.

W świetle trwającego kryzysu prezydent Christodoulides otrzymał list od „Voice for Animals”, wzywający go do podjęcia niezbędnych działań w celu kontynuowania budowy sześciu regionalnych schronisk. Celem jest złagodzenie ogromnej presji na prywatne schroniska dla psów, które zostały przeciążone z powodu rosnącej liczby bezpańskich zwierząt.

Należy zauważyć, że schroniska te nie poddają eutanazji porzuconych psów. 

Tylko 25 władz lokalnych ze wszystkich kontrolowanych obszarów Republiki utrzymuje takie schroniska, podczas gdy niektóre gminy polegają na zakupie usług od prywatnych placówek w celu zakwaterowania bezdomnych w swoim regionie.

Brak działań ze strony władz lokalnych doprowadził do drastycznego zmniejszenia liczby adopcji psów, a następnie do przepełnienia schronisk, pozostawiając więcej bezpańskich psów bez odpowiedniej opieki.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading