Kolejka linowa w Troodos?

Projekt, który jest częścią Planu Rozwoju Troodos, był w ostatnich latach wielokrotnie ogłaszany i jest obecnie uwzględniony w Strategicznym Studium Oddziaływania na Środowisko (SES) przygotowanym przez IACO Environmental & Water Consultants Ltd.

Jednak realizacja tego wielkiego przedsięwzięcia wymaga odrębnej oceny czyli oddziaływania na środowisko i szczegółowej oceny ekologicznej, ponieważ wpisuje się on w obszar chroniony sieci Natura 2000.


Omawiana propozycja dotyczy budowy kolejki linowej w istniejących budynkach kopalni azbestu, która znajduje się na najwyższych szczytach góry Troodos.


Jak twierdzą eksperci trasa kolejki oraz infrastruktura towarzysząca czyli pylony liniowe prowadzące ją od punktu startu do końca mogą wpłynąć na środowisko naturalne.

Punktem wyjścia jest ten, który znajduje się na obszarze chronionym Natura i to może po raz kolejny zahamować realizację takiego projektu. Zatem kolejka linowa to ambitny projekt w przygotowaniu dla ogólnego obszaru górskiego Troodos, ale jego realizacja wydaje się łatwiejsza do powiedzenia niż do wykonania

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading