Kobiety, badajcie się!

Na Cyprze cytologia jest bezpłatna. Dlaczego więc kobiety się nie badają?

Pomimo bezpłatnego badania przesiewowego w kierunku raka szyjki macicy, lepiej znanego jako badanie Pap, raz na dwa lata w ramach krajowego programu opieki zdrowotnej Gesy, tylko 37,13 procent kwalifikujących się kobiet skorzystało z tej możliwości w ciągu ostatnich dwóch lat.

Według Organizacji Ubezpieczeń Zdrowotnych (HIO) liczba uprawnionych kobiet, które przystąpiły do ​​badania Pap w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r., wyniosła zaledwie 126 903, podczas gdy liczba kobiet kwalifikujących się do badania w określonej kategorii wiekowej pytań w ciągu ostatnich dwóch lat wyniosła prawie 342 tys.

Badanie Pap świadczy Gesy od pierwszego dnia jego wdrożenia w 2019 roku. Kobietom bez objawów zaleca się wykonywanie badania co dwa lata do 65. roku życia.

Jeżeli jednak występują oznaki lub objawy lub historia uzasadniająca powtórzenie badania przesiewowego za mniej niż dwa lata, Gesy zwraca w całości koszt badania, niezależnie od jego częstotliwości.

W tym celu lekarz prowadzący musi wypełnić specjalny formularz, podać powody częstszych badań i przesłać go do Gesy do zatwierdzenia. Jeśli Gesy uzna tę prośbę za słuszną, pokryje wszystkie koszty testów. Jeśli ktoś bez objawów zdecyduje się na wykonanie większej liczby badań niż co dwa lata, za drugie i kolejne badania musi zapłacić z własnej kieszeni, co kosztuje około 50–60€.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading