Jedne z najniższych z najwyższych podatków

Cypr znalazł się w pierwszej dziesiątce krajów z najniższymi z najwyższych podatkami

Cypr ma bardzo wysoką kwotę wolną od podatku –  19 500 euro dla osoby fizycznej a dodatkowo 0% podatku obowiązuje od wypłat dywidend (przez spółkę cypryjską na rzecz jej zagranicznych udziałowców). I przez to możemy nazwać cypryjski system podatkowy rajem.

Najwyższy ustalony podatek od dochodów osobistych płacony na Cyprze zalicza się do dziesięciu najniższych odpowiednich stawek spośród łącznie 36 krajów.

Według danych organizacji non-profit Tax Foundation (Europe) najwyższa ustalona stawka podatku dochodowego na Cyprze wynosi 35% i jest identyczna jak na Malcie. Najwyższy podatek występuje w Danii, gdzie wynosi 55,9%.

Niższe stawki podatku dochodowego odnotowuje się w Rumunii i Bułgarii – 10%, w Mołdawii – 12%, na Węgrzech – 15%, na Ukrainie – 19,5% i w Gruzji – 20%.

Przypomnijmy, że najwyższa stawka podatkowa w Polsce aktualnie wynosi 39%.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading