Jedna płaca minimalna dla wszystkich?

Okazuje się, że pracodawcy forsują projekt jednej płacy minimalnej dla wszystkich – bez rozróżniania ile godzin będzie przepracowane w miesiącu

Krajowa płaca minimalna prawdopodobnie będzie określać konkretną kwotę miesięczną, nie wspominając, za ile godzin pracy będzie ona odpowiadać. Dziś nie ma ustalonego czasu pracy, a godziny pracy mogą wynosić od 38 tygodniowo do 48, co jest maksymalnym dozwolonym przez konkretne przepisy. 

Konkretna ilość godzin pracy w tygodniu jest regulowana przez układy zbiorowe.

Stanowisko związków zawodowych było widoczne przy okazji toczącego się dialogu w celu uregulowania konkretnej kwestii i ustalenia minimum krajowego na podstawie 38 godzin pracy, ale Minister Pracy uważa, że ​​kwestia ta powinna być omówiona później, ale nie w kontekście dialogu o minimum. Co więcej, nawet dziś obowiązujące rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie miesięczne dla poszczególnych zawodów nie odnosi się do godzin pracy.

Ministerstwo Pracy zamierza włączyć do dekretu przepis, który ustanowi krajową płacę minimalną wyjaśniając, że ​​godziny pracy obowiązujące obecnie dla każdego pracownika nie ulegną zmianie. 

Związki żądają, aby dekret zawierał również odniesienie do ratyfikacji układów zbiorowych.

Wprowadzenie krajowej płacy minimalnej ma nastąpić od 1 stycznia i jej wysokość nie będzie znacząco odbiegać od kwot ustalonych dziś dla poszczególnych zawodów, czyli 870€ brutto miesięcznie przy rekrutacji i 924€ po 6 miesiącach zatrudnienia.

Okazuje się więc, że zarówno osoby, które pracują 5 i 6 dni w tygodniu otrzymają to samo wynagrodzenie.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading