Jaki jest koszt pracy na Cyprze?

19,40€ za godzinę – tyle wynosi koszt godziny pracy na Cyprze i jest to mniej niż w innych krajach unijnych.

Koszty pracy definiowane są jako suma kosztów ponoszonych przez pracodawców na zatrudnienie pracowników, natomiast średni godzinowy koszt pracy odnosi się do łącznych kosztów pracy za wszystkie godziny przepracowane przez wszystkich pracowników.

Zgodnie z wyliczeniami Eurostat koszt pracy w 2022 roku wynosił 30,5€ za godzinę w Unii Europejskiej i 34,3€ za godzinę w strefie euro a na Cyprze to 19,4€ za godzinę.

Istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi pod względem średnich godzinowych kosztów pracy – najniższe wartości odnotowano w Bułgarii (8,2 EUR) i Rumunii (9,5 EUR), a najwyższe w Luksemburgu (50,7 EUR) i Danii ( 46,8 euro) i Belgii (43,5 euro).

W sektorze przemysłu średni godzinowy koszt pracy w 2022 r. wyniósł 30,7 euro w UE i 36,6 euro w strefie euro, w budownictwie odpowiednio 27,3 euro i 30,8 euro, w usługach 30, 2 euro i 33,3 euro odpowiednio, aw końcu w gospodarce niezwiązanej z biznesem (z wyłączeniem administracji publicznej) wynosiły one odpowiednio 31,3 i 34,8 euro.

Na Cyprze średni godzinowy koszt pracy w 2022 roku w przemyśle wyniósł 14,8 euro (14,3 euro w 2021), w budownictwie 16,1 euro (15,5 euro w 2021), w usługach 18,7 euro (17 euro w 2021) i w gospodarce niezwiązanej z biznesem (z wyłączeniem administracji publicznej) wyniosły 28,8 euro (27,3 euro w 2021 r.).


Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i koszty pozapłacowe (takie jak składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców).

Koszty pozapłacowe stanowiły w 2022 r. 24,8% kosztów pracy w UE i 25,5% w strefie euro. Najniższy udział według państwa członkowskiego odnotowano na Litwie (5,4%) i w Rumunii (5,3%), a najwyższy we Francji (32,0%), Szwecji (31,9%) i Włoszech (27,8%).

Na Cyprze odsetek ten wyniósł 19,9%, poniżej średniej UE i strefy euro.

W porównaniu z 2021 r. godzinowe koszty pracy w całej gospodarce w euro wzrosły o 5,0 proc. w UE i o 4,7 proc. w strefie euro.

Spośród krajów strefy euro największe wzrosty odnotowano na Litwie (+13,3%), Irlandii (+9,3%) i Estonii (+9,1%). Na Cyprze nastąpił wzrost o 8%.

Wśród państw członkowskich UE spoza strefy euro godzinowe koszty pracy w walutach krajowych wzrosły we wszystkich państwach członkowskich w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Największy wzrost odnotowano w Bułgarii (+15,3 proc.), na Węgrzech (+13,9 proc.), w Rumunii (+12,2 proc.) %) i Polsce (+11,7%). Najniższy wzrost odnotowano w Danii (+2,3%).


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading