Jaka stawka VAT obowiązuje na Cyprze

Aktualnie podstawową stawką VAT w Polsce jest stawka 23% i dotyczy ona większości sprzedaży. Dostępne są również obniżone stawki podatku VAT, które wynoszą odpowiednio – 0%, 5% i 8%

VAT  według najprostszej definicji jest to podatek od wartości dodanej, obliczany jest poprzez odjęcie od ustalonej ceny sprzedaży danego dobra kosztów jego wytworzenia.

Standardowa stawka podatku VAT na Wyspie Afrodyty wynosi 19%. Oprócz tego, mamy jednak również do czynienia z dwiema pomniejszonymi stawkami: 9% i 5%.

Obniżona stawka 9% odnosi się do prowadzenia usług zakwaterowania, restauracji i prowadzenia usług cateringowych, czy określonych lokalnych środków przewozu pasażerów.


Czy wiecie, że jeżeli na Cyprze i w Polsce firmy rozliczają się na podstawie europejskiego VAT (VIES) to korzystają przy wzajemnym handlu ze zwolnionej stawki VAT?


Co do stawki wynoszącej 5% obowiązuje ona głównie na artykuły spożywcze, farmaceutyczne, książki, gazety i inne.

Dodatkowo eksport dóbr poza Cypr jest zwolniony z podatku VAT.

Rejestracja do zapłaty podatku VAT jest obowiązkowa wobec biznesów posiadających roczne przychody wyższe niż 15 600 EUR.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym partnerem – IBCCS TAX


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading