Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Pierwsze kroki skieruj do linii lotniczych

Stosowne formularze reklamacyjne znajdują się także na stronach internetowych przewoźników (LOT, WizzAir, Ryanair) i to z tych warto skorzystać. Możesz także wypełnić unijny wzór skargi odnoszący się do praw pasażera.

Sprawdź, kto może Ci pomóc

Zapoznaj się z listą instytucji, do których pasażerowie mogą zwrócić się w przypadku naruszenia przez linie lotnicze przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Te nazwy mogą Ci się też przydać, jeśli opóźniony/odwołany lot dotyczy lotniska spoza UE, ale linia lotnicza należy do wspólnoty – wtedy sprawę załatwiaj w stosownym urzędzie w pierwszym państwie członkowskim, do którego trafisz na trasie swojej podróży.

Zobacz, jakie prawa Ci przysługują

Przygotowanie się na ewentualne wyzwania logistyczne. Nie oznacza to, że masz od razu porzucać radość z wyjazdu, ale najlepiej przestudiować różne warianty na etapie planowania lotu. Jeśli podroż samolotem, nie będzie przebiegać po Twojej myśli, pamiętaj, że jako pasażer masz określone prawa. Znajomość przepisów w takich sytuacjach, jak spóźniony samolot lub odwołane loty, pozwoli postępować z jak największą korzyścią dla podróżującego.

[bar id=”26960″]

Kiedy nie należy się odszkodowanie? W przypadku odwołanego lotu pasażer może domagać się odszkodowania, chyba że:

* został o tym powiadomiony przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą odlotu i zaproponowano mu optymalne warunki, czyli jak najbardziej zbliżone do pierwotnie przez niego zakładanych – informację o odwołanych lotach podróżny musi otrzymać od 14 do 7 dni przed planowym odlotem, a według nowej podróży zaproponowanej przez przewoźnika ma wyruszyć maksymalnie dwie godziny po czasie w jego początkowym planie, a dotrzeć na miejsce najwyżej cztery godziny później. Jeśli otrzymasz wiadomość późno, czyli mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, nowa oferta przewoźnika powinna rozpoczynać się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu, a na miejsce musisz dotrzeć najpóźniej dwie godziny później niż zakładał Twój pierwszy plan podróży.

* zawinią czynniki zewnętrzne – są sytuacje, kiedy nie masz co liczyć na odszkodowanie ze względu na opóźniony lot lub jego odwołanie. Chodzi o tak zwane „nadzwyczajne okoliczności”, którym przewoźnik nie jest w stanie zapobiec mimo podjęcia starań i uruchomienie wszelkich dostępnych racjonalnych środków. Do wydarzeń, które mieszą się w kategorii „siła wyższa” należą:

  • złe warunki pogodowe,
  • strajk wpływający na usługi lotnicze,
  • gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna w danym kraju.

Uwaga! Okolicznością nadzwyczajną nie jest problem techniczny – tak stwierdził jeden z europejskich sądów. Dbanie o maszyny należy do obowiązków przewoźnika. Chyba, że przyczyni się do tego czynnik zewnętrzny, na przykład usłużny ptak, który wleci w silnik samolotu.

Dokumentem, który reguluje prawa pasażerów Unii Europejskiej jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (zobacz tutaj)które dotyczy:

  • wszystkich podróży lotniczych rozpoczynających się w Państwach Członkowskich,
  • lotów, które startują w innych krajach, ale docelowo zmierzają do tych krajów wspólnotowych i są obsługiwane przez przewoźników z tych państw.

Prawo obejmuje każdy lot, nie ma znaczenia, czy jest czarterowy, niskobudżetowy, czy rejsowy.

[bar group=”858″]

Źródło tekstu: www.skyscanner.pl

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!